—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.21 กันค่ะ

 

เสียใจภายหลัง

ความหมายโดยตรง :

‘เสียใจภายหลัง’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  后悔

คำศัพท์    后悔    hòu huǐ   เสียใจภายหลัง

   hòu   หมายถึง ภายหลัง หลังจากนั้น

悔    huǐ     หมายถึง สำนึกผิด  รู้สึกผิด

 

ตัวอย่าง

无论结果如何,我都不会后悔
Wú lùn jié guǒ rú hé,wǒ dōu bù huì hòu huǐ.
ไม่ว่าผลเป็นอย่างไร  ฉันก็จะไม่เสียใจภายหลัง

 

你既然选择如此,将来可别再后悔
Nǐ jì rán xuǎn zé rú cǐ,jiāng lái kě bié zài hòu huǐ.
ในเมื่อคุณเลือกทางนี้แล้ว  ภายภาคหน้าอย่าได้เสียใจภายหลังอีก

 

这是一个可能让你后悔一辈子的决定。
Zhè shì yī gè kě néng ràng nǐ hòu huǐ yī bèi zǐ de jué dìng.
นี่เป็นการตัดสินใจที่อาจทำให้คุณเสียใจภายหลังตลอดชีวิต

 

因为那次错误的选择,奶奶后悔了一辈子。
Yīn wèi nà cì cuò wù de xuǎn zé,nǎi nai hòu huǐ le yī bèi zǐ.
เพราะการเลือกที่ผิดพลาดในครั้งนั้น  คุณย่าเสียใจภายหลังมาตลอดชีวิต

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา