Home2020-05-29T08:47:48+07:00

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

เฉินหยวนหยวน: สาวงามผู้พลิกโฉมประวัติศาสตร์ราชวงศ์หมิง

อู๋ซานกุ้ย บุรุษผู้อยู่เบื้องหลังการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์จากหมิงสู่ชิง

งานบรรยายอาศรมสยาม

สรุปการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาตนสู่ล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สำหรับผู้สนใจงานล่าม”

สรุปการบรรยาย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาล่าม จีน-ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา”

“ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต

ชีวิตและงานของศาสตราจารย์เจียแยนจอง (ศ.ยรรยง จิระนคร)

ลงทะเบียนเข้าฟังการบรรยาย

อาศรมสยาม-จีนวิทยา งดจัดการบรรยาย

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

รับชมการบรรยายย้อนหลังได้ทาง

https://www.youtube.com/user/arsomsiam

Videos

Go to Top