การบรรยายอาศรมสยาม-จีนวิทยา

การบรรยายหัวข้อ “มังกรและจันทร์เสี้ยว ศิลปกรรมของชาวจีนมุสลิมและอิทธิพลของศิลปะจีนในศิลปะอิสลาม”

เผยแพร่ทาง Facebook Live : อาศรมสยาม-จีนวิทยา

◊ รายละเอียด ◊

อาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ
มังกรและจันทร์เสี้ยว ศิลปกรรมของชาวจีนมุสลิมและอิทธิพลของศิลปะจีนในศิลปะอิสลาม
.
วิทยากร: ดร.วสมน สาณะเสน
นักวิชาการด้านศิลปะอิสลาม
.
เผยแพร่ทาง Facebook Live : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00-16.00 น.
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Facebook : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
โทรศัพท์ : 02-071-1009
E-mail : arsom.siam@gmail.com