การบรรยายอาศรมสยาม-จีนวิทยา

“สุดยอดถ้ำหินทางพุทธศาสนาแห่งเมืองตุนหวง”

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทางโทรศัพท์ 0-2071-1009

หรือ facebook อาศรมสยาม-จีนวิทยา

◊ รายละเอียด ◊

อาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ
“สุดยอดถ้ำหินทางพุทธศาสนาแห่งเมืองตุนหวง”
.
วิทยากร: คุณนิรันดร นาคสุริยันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน
.
วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30-16.30 น.
ห้อง 1111C ชั้น 11 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ สีลม กทม.
.
จำกัดผู้เข้าฟัง 30 ท่าน สำรองที่นั่งโดย Inbox มาที่ Facebook : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
หรือโทร. 0-2071-1009
.
ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : อาศรมสยาม-จีนวิทยา
.
อาศรมสยามฯ ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าฟัง จึงมีมาตรการป้องกันไวรัสโคโรน่าดังนี้
1. ตรวจอุณหภูมิร่างกาย หากเกิน 37.5 องศาเซลเซียสจะไม่อนุญาตให้เข้าอาคาร
2. จัดที่นั่งเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย
3. ผู้เข้าฟังจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์และใส่หน้ากากตลอดการบรรยาย