—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.9 กันค่ะ

ปากแข็ง

ความหมายโดยตรง :

‘ปากแข็ง’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 嘴硬 หรือ 嘴巴硬

คำศัพท์    嘴硬  zuǐ yìng   หรือ   嘴巴硬  zuǐ bā yìng     ปากแข็ง

 

ตัวอย่าง
王老师不喜欢嘴硬的孩子。
Wáng lǎo shī bù xǐ huān zuǐ yìng de hái zǐ.
ครูหวังไม่ชอบเด็กปากแข็ง

 

做了错事还嘴硬,当心妈妈要打你!
Zuò le cuò shì hái zuǐ yìng,dāng xīn mā ma yào dǎ nǐ!
ทำผิดแล้วยังปากแข็งอีก  ระวังแม่จะตีเธอ!

 

小明是个嘴硬的犟孩子,你要耐心一点儿。
Xiǎo Míng shì gè zuǐ yìng de jiàng hái zǐ, nǐ yào nài xīn yī diǎn ér.
เสี่ยวหมิงเป็นเด็กดื้อที่ปากแข็ง  คุณต้องอดทนหน่อยนะ

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา