—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.20 กันดีกว่าค่ะ

 (zǒu) กับ  () 

—–การขับขี่รถยนต์ในเมืองใหญ่มักเจอกับสภาพจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนหากมีธุระต้องรีบไปให้ถึงจุดหมายปลายทาง ก็ยิ่งร้อนใจ เมื่อต้องอยู่บนถนนที่รถติดเป็นแถวยาว แถมจอดแช่อยู่นาน พอสัญญาณไฟเขียวปรากฏ ใจก็ร้อนรนอยากออกรถในทันที แต่เมื่อรถคันข้างหน้ายังไม่ขยับตัว หรือเคลื่อนตัวอย่างเชื่องช้า  ก็อดบ่นพึมพำด้วยความฉุนเฉียวไม่ได้ว่า “ไปซิ ทำไมไม่ไปนะ!”

—–หากจะพูดประโยคดังกล่าวเป็นภาษาจีน ควรพูดว่า 走啊!干吗不走? หรือ 去啊!干吗不去? ดีล่ะ เพราะทั้งสองประโยคเมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะมีความหมายเหมือนกัน คำตอบที่ถูกต้องคือ ควรพูดว่า 走啊!干吗不走?

—–คำว่า (zǒu) กับ () เป็นคำกริยาที่แสดงถึงกิริยาอาการยกเท้าก้าวไปข้างหน้า ในกรณีข้างต้นจึงตรงกับภาษาไทยคำว่า “ไป” แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้ว ทั้งสองคำมีความแตกต่างอย่างชัดเจน สามารถเปรียบเทียบจากประเด็นดังต่อไปนี้

หมายถึง กิริยาของคนหรือสัตว์ที่ยกเท้าแล้วก้าวไปตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า “walk” ในภาษาไทยใช้คำว่า “เดิน” อีกทั้งยังแสดงถึงการเคลื่อนที่ด้วยจักรกล เช่น นาฬิกาเดิน รถยนต์ขับเคลื่อน

ตัวอย่าง

我一岁时就会路了。
Wǒ yī suì shí jiù huì zǒu lù le.
ฉันอายุหนึ่งขวบก็เดินได้แล้ว

那个老钟早就不动了。
Nà gè lǎo zhōng zǎo jiù zǒu bú dòng le.
นาฬิกาเก่าเรือนนั้นเดินไม่ได้มานานแล้ว

没有燃油了,汽车怎么
Méi yǒu rán yóu le, qì chē zěn me zǒu?
ไม่มีน้ำมันแล้ว รถยนต์จะขับเคลื่อนได้ยังไง

 

หมายถึง การเคลื่อนออกจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือจากสถานที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่ง ในภาษาอังกฤษ หมายถึง “go” ซึ่งตรงกับภาษาไทย คำว่า “ไป”

ตัวอย่าง

没有燃油,汽车什么地方也不了。
Méi yǒu rán yóu,qì chē shén me dì fāng yě  bù liǎo.
ไม่มีน้ำมัน รถยนต์ไปไหนก็ไม่ได้

我一岁时就会路了, 但还不能单独任何地方。
Wǒ yī suì shí jiù huì zǒu lù le, dàn hái bù néng dān dú  rèn hé dì fāng.
ฉันอายุหนึ่งขวบก็เดินได้แล้ว  แต่ยังไม่สามารถไปไหนโดยลำพัง

你帮我一趟钟表店,把修好的老钟取回来吧。
Nǐ bāng wǒ tàng zhōng biǎo diàn, bǎ xiū hǎo de lǎo zhōng qǔ huí lái ba.
คุณช่วยไปที่ร้านนาฬิกาให้ฉันหน่อย เอานาฬิกาเก่าที่ซ่อมเสร็จแล้วกลับมาให้ที

 

***************************************************************

  เกร็ดความรู้

คำว่า กับ ใช้แทนกันได้ในกรณีที่สื่อความถึง “ไป” ในนัยกว้างๆ แต่เมื่อพิจารณาในด้านการรับรู้แล้วจะแตกต่างกันเล็กน้อย ดังตัวอย่างประโยคข้างล่างนี้

ตัวอย่าง

他今天下午就要
Tā jīn tiān xià wǔ jiù yào zǒu.
เขาจะไปตอนบ่ายวันนี้
(ทั้งผู้พูดและผู้ฟังอาจไม่รู้จุดหมายปลายทางของ 他)

他今天下午就要
Tā jīn tiān xià wǔ jiù yào .
เขาจะไปตอนบ่ายวันนี้
(ทั้งผู้พูดและผู้ฟังต่างรู้ว่าจุดหมายปลายทางของ 他 คือที่ใด)

 

คนจีนยังใช้คำว่า  กับ  ในความหมายว่า เสียชีวิต แทนคำว่า  ( ตาย) หรือ 去世 (qù shǐ เสียชีวิต) เพื่อไม่ให้ผู้รับสารรู้สึกกระทบกระเทือนใจมากเกินไป

ตัวอย่าง

他昨天下午了。
Tā zuó tiān xià wǔ zǒu le.

他昨天下午了。
Tā zuó tiān xià wǔ  le.

คำแปล: เขาจากไปตอนบ่ายเมื่อวาน (เขาเสียชีวิตตอนบ่ายเมื่อวาน)

 

คำว่า 走向 (zǒu xiàng) กับ 去向 (qù xiàng)

走向 

→ เป็นกริยาวลี หมายถึง ก้าวไปสู่  ก้าวเข้าสู่  ก้าวสู่

ตัวอย่าง

走向新世纪
zǒu xiàng xīn shì jì
ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่

 冲出亚洲,走向世界
chōng chū yà zhōu, zǒu xiàng shì jiè
ก้าวล้ำเอเชีย ก้าวสู่สากล

 

→ เป็นคำนาม หมายถึง แนวโน้ม ทิศทาง

ตัวอย่าง

股市走向  gǔ shì zǒu xiàng  ทิศทางตลาดหุ้น

未来走向  wèi lái zǒu xiàng  แนวโน้มในอนาคต

 

去向 

→ เป็นกริยาวลีที่นิยมใช้ในภาษาเขียน หมายถึง “ไปยัง…” หรือ “ไปสู่…”

ตัวอย่าง

你从何处来,又将去向何方?
Nǐ cóng hé chù lái, yòu jiāng qù xiàng hé fāng?
คุณมาจากแห่งหนใด และจะไปยังที่ใดหรือ

生命从何而来,又将去向何方?
Shēng mìng cóng hé ér lái,yòu jiāng qù xiàng hé fāng?
ชีวิตมาจากไหน และจะไปยังที่ใด

 

→ เป็นคำนาม หมายถึง จุดหมายปลายทางที่จะมุ่งเดินทางไป มักใช้ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ 不知去向 (bù zhī qù xiàng) บอกเป็นนัยว่า “ไม่รู้ความเป็นไปหรือไม่รู้จะเป็นตายร้ายดีอย่างไร”

ตัวอย่าง

请告诉我他的去向,行吗?
Qǐng gào sù wǒ tā de qù xiàng,xíng ma?
ช่วยบอกจุดหมายปลายทางของเขาให้ฉันทราบ ได้ไหม

谁也不知他的去向
Shuí yě bù zhī tā de  xiàng.
ใครๆ ก็ไม่รู้ความเป็นไปของเขา

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา