—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.30 กันดีกว่าค่ะ

 

 

终于 zhōng yú กับ 最后  zuì hòu

—– คำว่า 终于 หมายถึง “ในที่สุด” ส่วนคำว่า 最后 หมายถึง “สุดท้าย” ทั้ง 2 คำสื่อความหมายแตกต่างกัน ดังคำอธิบายต่อไปนี้

 

终于 บอกถึงผลลัพธ์สุดท้ายหรือบทสรุปที่ได้นั้นได้มาไม่ง่าย ต้องผ่านกระบวนการหรือใช้ระยะเวลา

ตัวอย่าง
警察终于破获了那宗贩毒案。
Jǐng chá zhōng yú pò huò le nà zōng fàn dú àn.
ในที่สุดตำรวจก็คลี่คลายคดียาเสพติดนั้นได้

球迷们期待已久的姚明终于上场了。
Qiú mí men qī dài yǐ jiǔ de Yáo Míng zhōng yú shàng chǎng le.
ในที่สุดเหยาหมิงผู้ซึ่งแฟนบอลรอคอยมานานก็ได้ลงสนาม

经历了无数次失败后,核试验终于成功了。
Jīng lì le wú shù cì shī bài hòu,hé shì yàn zhōng yú chéng gōng le.
หลังจากที่ผ่านความล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วน  นที่สุดการทดลองนิวเคลียร์ก็ประสบความสำเร็จ

 

最后 บอกถึงลำดับสุดท้ายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือขั้นสุดท้ายของขั้นตอน กระบวนการหรือช่วงเวลา

ตัวอย่าง
他总是最后一个离开办公室。
Tā zǒng shì zuì hòu yí gè lí kāi bàn gōng shì.
เขามักเป็นคนสุดท้ายที่ออกจากสำนักงาน

这篇文章写到最后不知该如何结尾。
Zhè piān wén zhāng xiě dào zuì hòu bù zhī gāi rú hé jié wěi.
บทความนี้พอเขียนถึงตอนสุดท้ายก็ไม่รู้จะจบอย่างไรดี

他把存折中最后一万泰铢取了出来。
Tā bǎ cún zhé zhōng zuì hòu yí wàn tài zhū qǔ le chū lái.
เขาถอนเงิน 1 หมื่นบาทสุดท้ายออกจากสมุดบัญชีเงินฝาก

—– จากคำอธิบายและตัวอย่างประโยคข้างต้น คำว่า 终于 กับ 最后 จึงแตกต่างกันชัดเจน เนื่องจากใช้ในคนละบริบท อย่างไรก็ตาม  บางครั้งทั้ง 2 คำนี้อาจใช้แทนกันได้ แต่แตกต่างกันที่ทัศนะของผู้พูด

ตัวอย่าง 

大家分头筹款,终于解决了资金困难的问题。
Dà jiā fēn tóu chóu kuǎn,zhōng yú jiě jué le zī jīn kùn nán de wèn tí.

大家分头筹款,最后解决了资金困难的问题。
Dà jiā fēn tóu chóu kuǎn,zuì hòu jiě jué le zī jīn kùn nán de wèn tí.
คำแปล: ทุกคนต่างแยกกันไประดมทุน ในที่สุดก็แก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุนได้

ประโยค A ผู้พูดมีทัศนคติส่วนตัวว่า หลังจากที่ทุกคนพยายามช่วยกันระดมทุนด้วยวิธีการต่างๆ และใช้ระยะเวลาพอสมควร ปัญหาก็ได้รับการแก้ไขในที่สุด อันเป็นผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับความปรารถนาของผู้พูด

ประโยค B ผู้พูดไม่มีทัศนคติส่วนตัว เพียงแต่เล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ว่า หลังจากที่ทุกคนพยายามช่วยกันระดมทุนแล้ว ปัญหาก็ได้รับการแก้ไข

 

*****************************************

เกร็ดความรู้

♠ คำว่า ยังมีความหมายอื่นๆ ได้แก่

  1. ตลอด ตั้งแต่ต้นจนจบ

– 终日 (zhōng rì ตลอดทั้งวัน) เช่น  终日忙碌 (zhōng rì máng lù ยุ่งตลอดทั้งวัน)

– 终年 (zhōng nián ตลอดทั้งปี) เช่น  终年下雨 (zhōng nián xià yǔ ฝนตกตลอดปี)

– 终生 (zhōng shēng ตลอดชีวิต) เช่น 终生学习 (zhōng shēng xué xí เรียนรู้ตลอดชีวิต)

– 自始至终 (zì shǐ zhì zhōng ตั้งแต่ต้นจนจบ)

 

  1. สิ้นสุด จุดจบ

– 临终 (lín zhōng ก่อนสิ้นใจ) เช่น 临终前嘱咐 (lín zhōng qián zhǔ fù สั่งเสียก่อนสิ้นใจ)

– 终年 (zhōng nián สิ้นอายุขัย) เช่น 终年八十 (zhōng nián bā shí สิ้นอายุขัยเมื่อ 80 ปี)

– 终点站 (zhōng diǎn zhàn สถานีปลายทาง) เช่น

汽车终点站 (qì chē zhōng diǎn zhàn สถานีปลายทาง) หรือ
火车终点站 (huǒ chē zhōng diǎn zhàn สถานีปลายทางรถไฟ                 

                      

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา