—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.26 กันดีกว่าค่ะ

 

以为 (yǐ wéi) , 认为 (rèn wéi) และ 认定 (rèn dìng) 

 

คำว่า 以为 , 认为 และ 认定 ต่างเป็นคำกริยาที่แสดงทัศนคติ มุมมอง หรือข้อคิดเห็นของประธานในประโยคที่มีต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แต่ก็มีความแตกต่างตามระดับการรับรู้ที่มีต่อเรื่องนั้นๆ ของประธานในประโยค ดังนี้

以为 แสดงถึงความคิดเห็นของประธานในประโยคที่ยังอยู่ระหว่างการคาดคะเน คาดเดา หรือประมาณการ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูล หรือไม่รู้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ มาก่อน ดังนั้น ความคิดเห็นของประธานอาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริง

以为  จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “…คิดว่า…” หรือ “…เข้าใจว่า…”

ตัวอย่าง

以为这部影片是悲剧,原来是喜剧呀!
yǐ wéi zhè bù yǐng piàn shì bēi jù,yuán lái shì xǐ jù ya!
ฉันเข้าใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรม  ที่แท้เป็นสุขนาฏกรรมนี่!
(ตอนที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้ คาดเดาว่าเป็นโศกนาฏกรรม แต่หลังจากได้ชมแล้วถึงรู้ว่า เข้าใจผิดไป)

妈妈以为客人不来了,所以没准备什么好菜。
Mā ma yǐ wéi kè rén bù lái le,suǒ yǐ méi zhǔn bèi shén me hǎo cài.
คุณแม่คิดว่าแขกไม่มากันแล้ว จึงไม่ได้ตระเตรียมกับแกล้มดีๆ อะไรไว้
(ดูท่าแขกคงไม่มากันแล้วจึงไม่ได้เตรียมกับแกล้มดีๆ อะไรไว้ แต่ในที่สุดแขกก็มา)

瞧你打扮成这副模样,我还以为是大明星呢。
Qiáo nǐ dǎ bàn chéng zhè fù mó yàng,wǒ hái yǐ wéi shì dà míng xīng ne.
ดูเธอแต่งตัวลักษณะนี้ ฉันยังคิดว่าเป็นดาราดังเสียอีกน่ะ
(เหลียวดูครั้งแรกคิดว่าเป็นดาราคนดัง แต่หลังจากพินิจดูแล้ว ถึงรู้ว่าเป็นคนรู้จัก)

 

认为 แสดงถึงความคิดเห็นของประธานในประโยคที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในความเห็นของตนเอง หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลหรือประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ความคิดเห็นที่ได้อาจตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ได้

认为 จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “…เห็นว่า…”

ตัวอย่าง

认为穿高跟鞋可以增添自信心。
rèn wéi chuān gāo gēn xié kě yǐ zēng tiān zì xìn xīn.
ฉันเห็นว่าการใส่ร้องเท้าส้นสูงสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจ

妈妈认为这些饭菜不够招待客人。
Mā ma rèn wéi zhè xiē fàn cài bú gòu zhāo dài kè rén.
คุณแม่เห็นว่ากับข้าวเหล่านี้ไม่เพียงพอต้อนรับแขกเหรื่อ

认为倘若这部影片是喜剧会更吸引观众。
rèn wéi tǎng ruò zhè bù yǐng piàn shì xǐ jù huì gèng xī yǐn guān zhòng.
ฉันเห็นว่า ถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นสุขนาฏกรรมจะยิ่งดึงดูดผู้ชม

 

认定 แสดงถึงความคิดเห็นของประธานในประโยคที่เชื่อมั่นในความเห็นของตนเองอย่างมาก หลังจากได้วิเคราะห์ข้อมูลหรือประเมินปัจจัยที่เกี่ยวข้องแล้ว ความคิดเห็นที่ได้อาจตรงหรือไม่ตรงกับความจริงก็ได้

认定  จึงมีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า “…ยืนยันว่า…” “…สรุปว่า…”

ตัวอย่าง

妈妈认定这些饭菜不够招待客人。
Mā ma rèn dìng zhè xiē fàn cài bú gòu zhāo dài kè rén.
คุณแม่ยืนยันว่ากับข้าวเหล่านี้ไม่พอต้อนรับแขกเหรื่อ

有研究报告认定,经常穿高跟鞋会导致背痛。
Yǒu yán jiū bào gào rèn dìng,jīng cháng chuān gāo gēn xié huì dǎo zhì bèi tòng.
มีงานวิจัยยืนยันว่า การใส่รองเท้าส้นสูงเป็นประจำส่งผลให้ปวดหลังได้

评委会一致认定这部影片是今年的最佳喜剧。
Píng wěi huì yí zhì rèn dìng zhè bù yǐng piàn shì jīn nián de zuì jiā xǐ jù.
คณะกรรมการสรุปอย่างเห็นพ้องต้องกันว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นหนังสุขนาฏกรรมที่ดีที่สุดของปีนี้

 

สรุป จากความแตกต่างของคำว่า 以为 , 认为 และ 认定 จึงแยกแยะประโยคที่ใกล้เคียงกันได้ดังนี้    

ตัวอย่างที่ 1
苏察以为这部电影的结局是喜剧。
Sū chá yǐ wéi zhè bù diàn yǐng de jié jú shì xǐ jù.
สุชาติเข้าใจว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้เป็นสุขนาฏกรรม

苏察认为这部电影的结局是喜剧。
Sū chá rèn wéi zhè bù diàn yǐng de jié jú shì xǐ jù.
สุชาติเห็นว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้เป็นสุขนาฏกรรม

苏察认定这部电影的结局是喜剧。
Sū chá rèn dìng zhè bù diàn yǐng de jié jú shì xǐ jù.
สุชาติยืนยันว่าตอนจบของหนังเรื่องนี้เป็นสุขนาฏกรรม

 

ตัวอย่างที่ 2

以自我为中心的人,总以为自己是对的。
Yǐ zì wǒ wéi zhōng xīn de rén,zǒng yǐ wéi zì jǐ shì duì de.
คนที่ยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มักคิดว่าตนเป็นฝ่ายถูก

以自我为中心的人,总认为自己是对的。
Yǐ zì wǒ wéi zhōng xīn de rén,zǒng rèn wéi zì jǐ shì duì de.
คนที่ยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มักเห็นว่าตนเป็นฝ่ายถูก

以自我为中心的人,总认定自己是对的。
Yǐ zì wǒ wéi zhōng xīn de rén,zǒng rèn dìng zì jǐ shì duì de.
คนที่ยึดเอาตนเองเป็นศูนย์กลาง มักยืนยันว่าตนเป็นฝ่ายถูก

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา