—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.7 กันค่ะ

ถอนตัว

ความหมายโดยตรง :

‘ถอนตัว’ ที่มีความหมายว่า ปลีกตัวออก เอาตัวออกจากพันธะ ไม่ร่วมกิจกรรมด้วยอีกต่อไป ภาษาจีนใช้คำว่า 退出

คำศัพท์   退出    tuì chū   ถอนตัว

 

ตัวอย่าง
他申请退出这场比赛。
Tā shēn qǐng tuì chū zhè chǎng bǐ sài.
เขาขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบนี้

 

退出董事会以抗议这次董事会决议。
tuì chū dǒng shì huì yǐ kàng yì zhè cì dǒng shì huì jué yì.
เขาถอนตัวจากการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เพื่อคัดค้านมติของคณะกรรมการในครั้งนี้

 

人民党宣布退出执政党阵营。
Rén mín dǎng xuān bù tuì chū zhí zhèng dǎng zhèn yíng.
พรรคประชาชนประกาศถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

 

คำว่า 退出 ยังสามารถใช้ในรูปแบบประโยค ดังนี้

รูปแบบประโยค   

                                                                       从……退出

cóng……tuì chū

  ถอนตัวจาก…

ตัวอย่าง
他申请这场比赛退出
Tā shēn qǐng cóng zhè chǎng bǐ sài tuì chū.
เขาขอถอนตัวจากการแข่งขันรอบนี้

 

董事会退出以抗议这次董事会决议。
cóng dǒng shì huì tuì chū yǐ kàng yì zhè cì dǒng shì huì jué yì.
เขาอนตัวจากการเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ เพื่อคัดค้านมติของคณะกรรมการในครั้งนี้

 

人民党宣布执政党阵营中退出
Rén mín dǎng xuān bù cóng zhí zhèng dǎng zhèn yíng zhōng tuì chū.
พรรคประชาชนประกาศถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล

  

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา