—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.8 กันค่ะ

ปรับทุกข์

ความหมายโดยตรง :

‘ปรับทุกข์’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 诉苦

คำศัพท์   诉苦    sù kǔ    ปรับทุกข์ / ระบายความทุกข์

   ย่อมาจากคำว่า  倾诉  qīng sù หมายถึง บอกเล่าหรือระบาย (ความทุกข์) ให้ฟัง

 kǔ   หมายถึง  ความทุกข์

 

ตัวอย่าง
遭遇洪水围困的民众一见记者就大声诉苦
Zāo yù hóng shuǐ wéi kùn de mín zhòng yī jiàn jì zhě jiù dà shēng sù kǔ.
ชาวบ้านที่ประสบน้ำท่วมขังปิดล้อม พอเห็นนักข่าวก็ปรับทุกข์ยกใหญ่

她常用诉苦的方式来博取人们对她的同情。
Tā cháng yòng sù kǔ de fāng shì lái bó qǔ rén men duì tā de tóng qíng.
เธอมักใช้วิธีปรับทุกข์มาเรียกร้องความเห็นใจจากผู้อื่น

人生有个可以诉苦的伙伴是件幸福的事儿。
Rén shēng yǒu gè kě yǐ sù kǔ de huǒ bàn shì jiàn xìng fú de shì ér.
ชีวิตคนเรา มีเพื่อนที่สามารถปรับทุกข์กันได้สักคนถือว่าเป็นเรื่องโชคดี

 

รูปแบบประโยค

 …跟…诉苦… /  …向…诉苦…
…gēn …sù kǔ…   /  …xiàng …sù kǔ…
…ปรับทุกข์กับ…

 

ตัวอย่าง
她经常诉苦说你欺负她,是真的吗?
Tā jīng cháng gēnsù kǔ shuō nǐ qī fù tā,shì zhēn de ma?
เธอมักจะปรับทุกข์กับฉันว่า คุณรังแกเธอ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า?

她经常诉苦说你欺负她,是真的吗?
Tā jīng cháng xiàngsù kǔ shuō nǐ qī fù tā,shì zhēn de ma?
เธอมักจะปรับทุกข์กับฉันว่า คุณรังแกเธอ เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

 

无论生活有多艰苦,他从不任何人诉苦
Wú lùn shēng huó yǒu duō jiān kǔ,tā cóng bù gēn rèn hé rén sù kǔ.
ไม่ว่าชีวิตจะลำบากยากแค้นเพียงใด  เขาก็ไม่เคยปรับทุกข์กับใคร

无论生活有多艰苦,他从不任何人诉苦
Wú lùn shēng huó yǒu duō jiān kǔ,tā cóng bù xiàng rèn hé rén sù kǔ.
ไม่ว่าชีวิตจะลำบากยากแค้นเพียงใด  เขาก็ไม่เคยปรับทุกข์กับใคร

 

女孩子若遇上麻烦事,最好是父母诉苦
Nǚ hái zǐ ruò yù shàng má fán shì,zuì hǎo shì gēn fù mǔ sù kǔ
เด็กผู้หญิงถ้าประสบกับปัญหา  ดีที่สุด (คือ) ให้ปรับทุกข์กับพ่อแม่

女孩子若遇上麻烦事,最好是父母诉苦
Nǚ hái zǐ ruò yù shàng má fán shì,zuì hǎo shì xiàng fù mǔ sù kǔ
เด็กผู้หญิงถ้าประสบกับปัญหา  ดีที่สุด (คือ) ให้ปรับทุกข์กับพ่อแม่

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา