—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.23 กันดีกว่าค่ะ

 

事情 (shì qíng) กับ 事件 (shì jiàn)

 

A: 2001年9月11日那天发生了什么事情
 Èr líng líng yī nián jiǔ yuè shí yī rì nà tiān fā shēng le shén me shì qíng

B:2001年9月11日那天发生了什么事件
Èr líng líng yī nián jiǔ yuè shí yī rì nà tiān fā shēng le shén me shì jiàn

จากประโยคภาษาจีนข้างต้น มีความหมายว่า “วันที่ 11 กันยายน ปี ค.ศ. 2001 เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในวันนั้น?”

**********

คำว่า 事情 กับ 事件 ในที่นี้สื่อความหมายที่ใกล้เคียงกัน หมายถึง “เรื่องราว” หรือ “เหตุการณ์” เนื่องจากทั้งสองคำมีความหมายของคำว่า 事儿 (shì ér เรื่องราว)

หากวิเคราะห์ต่อไปจะพบว่า ถึงแม้ประโยค A กับ B จะถามคำถามเดียวกัน แต่ผู้ตั้งคำถามทั้งสองมีพื้นความรู้หรือภูมิหลังเกี่ยวกับเรื่องที่ถามแตกต่างกัน กล่าวคือ A ไม่รู้หรือไม่เคยรู้มาก่อนว่า วันที่ 11 กันยายน ปี ค.ศ. 2001 ได้เกิดอะไรขึ้น ส่วน B พอรู้บ้างว่าเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในวันนั้น แต่ต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้น เช่น เวลา สถานที่ ความเป็นมา เป็นต้น

ทั้งนี้เนื่องจากคำว่า 事情 หมายถึง เรื่องราวหรือเหตุการณ์แบบกว้างๆ

ส่วนคำว่า 事件 จะเจาะจงถึงเรื่องราวหรือเหตุการณ์เฉพาะกรณี

เพื่อความกระจ่างยิ่งขึ้น สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังนี้

♣  事情 มักใช้กับเรื่องราว เหตุการณ์ หรือกิจธุระทั่วไป มีความหมายแบบกว้างๆ ไม่เฉพาะเจาะจง

» ลักษณนามที่นิยมใช้กับ 事情 คือ 件 (jiàn)

一件事情     yí  jiàn shì qíng            เรื่องราว 1 เรื่อง

ตัวอย่าง
别把办公室的事情带回家里做。
Bié bǎ bàn gōng shì de shì qíng dài huí jiā lǐ zuò.
อย่าเอางานในที่ทำงานกลับไปทำที่บ้าน

我有一件推不掉的事情必须亲自去做。
Wǒ yǒu yí jiàn tuī  bú diào de shì qíng bì xū qīn zì qù zuò.
ฉันมีธุระที่ปฏิเสธไม่ได้เรื่องหนึ่งจำเป็นต้องไปทำด้วยตัวเอง

9月11日,一件意想不到的事情发生了。
Jiǔ yuè shí yī rì,yí jiàn yì xiǎng bú dào de shì qíng fā shēng le.
วันที่ 11 กันยายน เหตุการณ์หนึ่งที่คาดคิดไม่ถึงได้เกิดขึ้น

 

事件 มักใช้กับเรื่องราว / กรณี / เหตุการณ์ที่เฉพาะเจาะจง หรือค่อนข้างสำคัญทางสังคมหรือประวัติศาสตร์ เช่น
劫机事件                  jié jī shì jiàn                                         เหตุการณ์จี้เครื่องบิน

政治事件                 zhèng zhì shì jiàn                                  เหตุการณ์ทางการเมือง

国际性事件             guó jì xìng shì jiàn                                เหตุการณ์ระดับนานาชาติ

珍珠港事件             Zhēn Zhū Gǎng shì jiàn                        เหตุการณ์อ่าวเพิร์ลฮาร์เบอร์

食物中毒事件        shí wù zhòng dú shì jiàn                       กรณีอาหารเป็นพิษ

边境纠纷事件        biān jìng jiū fēn shì jiàn                        กรณีพิพาทระหว่างเขตแดน

 

» ลักษณนามที่นิยมใช้กับ 事件 คือ 个 (gè) หรือ 起 ()

一个事件      yí gè shì jiàn                เหตุการณ์ 1 เหตุการณ์

一起事件     yì qǐ shì jiàn                 เหตุการณ์ 1 เหตุการณ์

ตัวอย่าง
昨天晚上,织布厂发生了一起纵火事件
Zuó tiān wǎn shàng,zhī bù chǎng fā shēng le yì qǐ zòng huǒ shì jiàn.
เมื่อคืนเกิดเหตุการณ์วางเพลิงขึ้นที่โรงงานทอผ้า

9月11日,美国发生了一起恐怖袭击事件
Jiǔ yuè shí yī rì,Méi Guó fā shēng le yì qǐ kǒng bù xí jī shì jiàn.
วันที่ 11 กันยายน ได้เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้นที่สหรัฐอเมริกา

阿育他耶城第一次沦陷是泰国历史上的一个重大事件
Ā Yù Tā Yē chéng dì yī cì lún xiàn shì Tài Guó lì shǐ shàng de yí gè zhòng dà shì jiàn.
การเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1 เป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญในประวัติศาสตร์ไทย

*********************************************


เกร็ดความรู้

  • เมื่อหมายถึงกิจธุระ จะใช้คำว่า 事情
  • เมื่อหมายถึงเหตุการณ์เฉพาะกรณี จะใช้คำว่า 事件
  • เมื่อต้องการบอกว่า มีกิจธุระรัดตัว หรือมีภารกิจมากมาย จะใช้สำนวนว่า 事务繁忙

 

ตัวอย่างบทสนทนา
(ประชาเป็นนักธุรกิจที่ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมือง จึงเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคม )

ประชา               : 警察先生,找我有什么事情吗?
Jǐng chá xiān shēng,zhǎo wǒ yǒu shén me shì qíng ma?
คุณตำรวจ หาผมมีเรื่องอะไรหรือครับ?

เจ้าหน้าที่ตำรวจ   : 昨晚您隔壁的金店被抢劫事件,您是目击者吗?
Zuó wǎn nín gé bì de jīn diàn bèi qiǎng jié shì jiàn,nín shì mù jī zhě ma?
  เหตุการณ์ร้านทองข้างบ้านท่านถูกปล้นเมื่อคืนนี้ ท่านเป็นผู้เห็นเหตุการณ์หรือเปล่าครับ?

ประชา               : 不是。我今天早上刚从国外回来。 
Bú shì. Wǒ jīn tiān zǎo shàng gāng cóng guó wài huí lái.
เปล่าเลย  ผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศเมื่อเช้านี้เอง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ   : 事务繁忙,我们不打扰了,谢谢合作!
Nín shì wù fán máng,wǒ men bù dǎ rǎo le,xiè xiè hé zuò!
ท่านมีกิจธุระรัดตัว พวกผมไม่รบกวนละครับ ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือครับ!

 

*** ข้อสังเกต เมื่อต้องการบอกว่า มีกิจธุระรัดตัว หรือมีภารกิจมากมาย จะใช้สำนวน 事务繁忙

*** ข้อพึงระวัง  ห้ามใช้  事情繁忙 หรือ 事件繁忙

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา