—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.22 กันดีกว่าค่ะ

 

时间 (shí jiān) กับ 时候 (shí hòu)

คำว่า 时间 และ 时候 ต่างเป็นคำนามบ่งบอกเวลา ในบางครั้งจึงใช้แทนกันได้

ตัวอย่างที่ 1
你什么时间去?
Nǐ shén me shí jiān qù?

你什么时候去?
Nǐ shén me shí hòu qù?
คำแปล: คุณไปเวลาไหน/เมื่อไหร่?

 

ตัวอย่างที่ 2
你什么时间有空?
Nǐ shén me shí jiān yǒu kòng?

你什么时候有空?
Nǐ shén me shí hòu yǒu kòng?
คำแปล: คุณว่างเวลาไหน/เมื่อไหร่?

 

แต่ว่า ทั้ง 2 คำนี้ยังมีวิธีการใช้ การวางตำแหน่ง และการสื่อความหมายที่แตกต่างกัน โดยแยกแยะจากประเด็นดังต่อไปนี้

  • 时间 หมายถึง “เวลา” ในความหมายทั่วไป เช่น “วันนี้คุณมีเวลาไหม” “ฉันไม่มีเวลา” “ฉันต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกเดินทางภายในเวลา 5 นาที” เป็นต้น

ตัวอย่าง
今天你有时间吗?
Jīn tiān nǐ yǒu shí jiān ma?
วันนี้คุณมีเวลาไหม?

我没有时间
Wǒ méi yǒu shí jiān.
ฉันไม่มีเวลา

我要在五分钟的时间内准备出发。
Wǒ yào zài wǔ fēn zhōng de shí jiān nèi zhǔn bèi chū fā.
ฉันจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมออกเดินทางภายในเวลา 5 นาที

  • 时候 หมายถึง “เวลา” ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เป็นการระบุช่วงเวลาที่เจาะจงชัดเจน เช่น “ตอนที่สอบสัมภาษณ์ อย่าตื่นเต้น” “เขาดื่มเหล้าเมาตอนงานสังสรรค์ศิษย์เก่า” และ “ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังขับขี่” เป็นต้น

ตัวอย่าง
面试的时候别紧张。
Miàn shì de shí hòu bié jǐn zhāng.   
ตอนที่สอบสัมภาษณ์ อย่าตื่นเต้น

老同学聚会的时候他喝醉了。
Lǎo tóng  xué jù huì de shí hòu tā hē zuì le.
เขาดื่มเหล้าเมาตอนงานสังสรรค์ศิษย์เก่า

禁止在驾驶的时候使用手提电话!
Jìn zhǐ zài jià shǐ de shí hòu shǐ yòng shǒu tí diàn huà!
ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือในขณะที่กำลังขับขี่!

 *****

ข้อสังเกต: เปรียบเทียบความหมายที่แตกต่าง ดังนี้

* 有时间 (yǒu shí jiān)         หมายถึง     มีเวลา

* 有时候 (yǒu shí hòu)        หมายถึง    บางครั้ง บางที

* 一些时间 (yī xiē shí jiān)  หมายถึง    ระยะเวลาหนึ่ง

* 一些时候 (yī xiē shí hòu)  หมายถึง    บางครั้ง บางเวลา

*****

เกร็ดน่ารู้
♣ เมื่อต้องการกล่าวถึง “ตอนที่…” “ขณะที่…” “เวลาที่…” หรือ “เมื่อ…”  ให้เลือกใช้คำว่า 时候 โดยมีโครงสร้างตายตัวที่ควรจดจำ ดังนี้

  1.  在…的时候   zài…de shí hòu
  2.  …的时候       …de shí hòu
  3.  …时               …shí

 

♣ เมื่อต้องการพูดเป็นประโยคภาษาจีนว่า “เวลาที่ (ขณะที่ / ตอนที่) ข้ามถนนต้องระมัดระวัง!” ให้ใช้ประโยคข้างล่างนี้

  1. 过马路的时候要小心! Zài guò mǎ lù de shí hòu yào xiǎo xīn!
  2. 过马路的时候要小心!    Guò mǎ lù de shí hòu yào xiǎo xīn!
  3. 过马路要小心!            Guò mǎ lù shí yào xiǎo xīn!

 

ข้อพึงระวัง !!!   —>   ห้ามใช้  时间过马路要小心!

—–สรุป   “เวลาข้ามถนนให้ระมัดระวัง” ไม่สามารถแปลเป็นภาษาจีนตรงตัวว่า 时间过马路要小心!(Shí jiān guò mǎ lù yào xiǎo xīn!) และต้องใช้คำว่า 时候 เนื่องจากผู้พูดระบุหรือเจาะจงช่วงเวลาที่ชัดเจน

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา