—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.4 กันค่ะ

เข้าข้าง

ความหมายโดยตรง :

‘เข้าข้าง’ ในความหมายว่า เห็นดีเห็นงาม / คล้อยตาม มีท่าทีปกป้องหรือส่งเสริมไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ภาษาจีนใช้คำว่า  偏袒 

คำศัพท์   偏袒    piān tǎn   เข้าข้าง

偏  piān เอนเอียง

袒  tǎn มาจากคำว่า  袒护  tǎn hù  หมายถึง ปกป้อง / ส่งเสริมไปในทางที่ผิด

ตัวอย่าง
班主任总是偏袒爱讨好老师的学生。
Bān zhǔ rèn zǒng shì piān tǎn ài tǎo hǎo lǎo shī de xué shēng.
ครูประจำชั้นมักเข้าข้างนักเรียนที่ช่างประจบประแจงครูบาอาจารย์

父母偏袒犯了错误的孩子,这不是爱孩子。
Fù mǔ piān tǎn fàn le cuò wù de hái zǐ bù shì ài hái zǐ.
พ่อแม่เข้าข้างลูกที่ทำความผิด  นี่ไม่ใช่การรักลูก

 

 รูปแบบประโยค

受到…偏袒

       shòu dào …piān tǎn…

          ได้รับการเข้าข้างจาก…

ตัวอย่าง
爱讨好老师的学生总是受到班主任的偏袒
Ài tǎo hǎo lǎo shī de xué shēng zǒng shì shòu dào bān zhǔ rèn de piān tǎn.
นักเรียนที่ช่างประจบประแจงครูมักได้รับการเข้าข้างจากครูประจำชั้น

 

犯了错误的孩子受到父母偏袒后还会一错再错。
Fàn le cuò wù de hái zǐ shòu dào fù mǔ piān tǎn hòu hái huì yī cuò zài cuò.
เด็กที่กระทำความผิด เมื่อได้รับการเข้าข้างจากพ่อแม่แล้ว ก็จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า

 

****************************************

เกร็ดน่ารู้ :

ส่วน ‘เข้าข้าง’ ในความหมายว่า เอนเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง    ภาษาจีนใช้คำว่า 偏向… หรึอ 站在…一边

คำศัพท์

偏向…             piān xiàng

站在…一边   zhàn zài …yī biān  

แปลว่า   โน้มเอนไปทาง…/   ยืนอยู่ข้าง… /  เป็นฝ่ายของ…

ตัวอย่าง
在比赛场上,那名裁判员暗地里偏向红队。
Zài bǐ sài chǎng shàng, nà míng cái pàn yuán àn dì lǐ piān xiàng hóng duì.

在比赛场上,那名裁判员暗地里站在红队一边
Zài bǐ sài chǎng shàng, nà míng cái pàn yuán àn dì lǐ zhàn zài hóng duì yī biān.
ในสนามการแข่งขัน  กรรมการตัดสินคนนั้นแอบเข้าข้างทีมสีแดง

 

关于这次罢工事件,媒体报导明显偏向工人。
Guān yú zhè cì bà gōng shì jiàn,méi tǐ bào dǎo míng xiǎn piān xiàng gōng rén.

关于这次罢工事件,媒体报导明显站在工人一边
Guān yú zhè cì bà gōng shì jiàn,méi tǐ bào dǎo míng xiǎn zhàn zài gōng rén yī biān.
เกี่ยวกับเหตุการณ์นัดหยุดงานครั้งนี้  การรายงานของสื่อเข้าข้างฝ่ายคนงานอย่างชัดเจน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา