—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.18 กันดีกว่าค่ะ

难过 nán guò กับ 难受 nán shòu

 คำว่า 难过 กับ 难受 ต่างก็เป็นคำคุณศัพท์ที่สื่อความหมายว่า “เป็นทุกข์”

ตัวอย่างที่ 1
我感到很难过。         |
Wǒ gǎn dào hěn nán guò.
我感到很难受
Wǒ gǎn dào hěn nán shòu.
คำแปล: ฉันรู้สึกทุกข์มาก

 

ตัวอย่างที่ 2
难过得说不出话来。
nán guò dé shuō bù chū huà lái.
难受得说不出话来。
nán shòu dé shuō bù chū huà lái.
คำแปล: เขาเป็นทุกข์จนพูดอะไรไม่ออก

 

—–จากตัวอย่างทั้ง 2 ข้างต้น แม้ว่า 难过 กับ 难受 จะหมายถึงความรู้สึกเป็นทุกข์ แต่ 2 คำนี้ก็มีความแตกต่างที่แยกแยะได้จากประเด็นดังต่อไปนี้

 • หากกล่าวถึง สภาพจิตใจที่รู้สึกทุกข์ใจ เช่น “เสียใจ เศร้าใจ เศร้าเสียใจ ไม่สบายใจ” มักใช้ 难过

ตัวอย่าง
看她难过的样子,真令人怜惜!
Kàn tā nán guò de yàng zǐ, zhēn lìng rén lián xī!
ดูท่าทางเสียใจของเธอแล้ว ช่างทำให้คนเกิดความรู้สึกสงสารจริงๆ !

一听到这个噩耗,她难过得哭出声来。
Yī tīng dào zhè gè è hào,Tā nán guò dé kū chū shēng lái.
ทันทีที่ได้ยินข่าวร้ายนี้เข้า เธอก็เสียใจจนร้องไห้โฮออกมา

对于这场撞车事故,每个人都感到难过
Duì yú zhè chǎng zhuàng chē shì gù,měi gè rén dōu gǎn dào nán guò
สำหรับอุบัติเหตุรถชนครั้งนี้ ทุกคนต่างรู้สึกเศร้าเสียใจ!

 

 • หากกล่าวถึง (ดำเนินชีวิต) ผ่านไปได้อย่างยากลำบาก หรือแสดงให้เห็นชีวิตที่ยากลำบาก ไม่ได้เป็นไปตามที่ปรารถนา จะด้วยสาเหตุขัดสนข้าวของเงินทอง ประสบพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคก็ตาม ให้ใช้ 难过

ตัวอย่าง
没钱的日子一天比一天难过
Méi qián de rì zǐ yì tiān bǐ yì tiān nán guò!
วันเวลาที่ขัดสนเงินทอง นับวันยิ่งผ่านไปได้อย่างยากลำบาก!

那么难过的日子,你是怎么熬过来的?
Nà me nán guò de rì zǐ,nǐ shì zěn me áo guò lái de?
วันเวลาที่ผ่านไปได้อย่างยากลำบากเช่นนั้น คุณผ่านมันมาได้อย่างไร?

战争时期,家家户户的生活都很难过
Zhàn zhēng shí qī,jiā jiā hù hù de shēng huó dōu hěn nán guò.
ในช่วงสงคราม ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกครัวเรือนล้วนยากลำบาก

 

 • หากกล่าวถึง ความทุกข์หรือไม่สบายทางกาย เช่น “สุขภาพร่างกายไม่ดี เจ็บไข้ได้ป่วย ร่างกายเจ็บปวด/ทุกข์ทรมาน จนแทบจะทนไม่ไหว” มักใช้ 难受

ตัวอย่าง
我很难受
Wǒ hěn nán shòu
ฉันเจ็บ (ปวดหรือทรมานส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย) มาก!

晕船的感觉真难受
Yūn chuán de gǎn jué zhēn nán shòu
อาการเมาเรือนั้นทรมานจริงๆ!

吃太饱之后,胃很难受
Chī tài bǎo zhī hòu, wèi hěn nán shòu.
หลังจากทานอิ่มจนเกินไป กระเพาะทรมานมาก

**********************************************

เกร็ดน่ารู้

—–จากความแตกต่างของคำว่า 难过 กับ 难受 ดังข้างต้น จึงอธิบายได้ว่า เมื่อต้องการพูดปลอบใจผู้อื่นให้คลายอารมณ์เศร้าโศกเป็นประโยคภาษาจีนว่า “คุณอย่าเสียใจอีกเลย!” ซึ่งเป็นความรู้สึกทุกข์ทางใจนั้น เหตุใดจึงใช้คำว่า 难过 ดังประโยคต่อไปนี้

 1. 你/您别难过了!
  Nǐ (Nín) bié nán guò le!
  คุณอย่าเสียใจอีกเลย!

 

 1. 你/您别再难过了!
  Nǐ (Nín) bié zài nán guò le!
  คุณอย่าเสียใจอีกเลย!

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา