—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.12 กันดีกว่าค่ะ

几乎 (jī hū) กับ 差点儿 (chà diǎn ér)

     คำว่า 几乎 กับ  差点儿 เป็นคำวิเศษณ์ มักวางหน้าคำกริยาหรือกริยาวลี เพื่อขยายคำกริยาหรือกริยาวลีที่ตามหลังนั้นว่า จวนเจียนจะเกิดขึ้น แต่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นจริง และบางสถานการณ์ยังสื่อถึงความรู้สึกที่โล่งอกหรือดีใจของผู้พูด เมื่อเรื่องราวที่ไม่ประสงค์นั้นไม่ได้เกิดขึ้น

ตัวอย่าง
听到这个坏消息,他几乎晕倒。
Tīng dào zhè gè huài xiāo xī,tā jī hū yūn dǎo.

听到这个坏消息,他差点儿晕倒。
Tīng dào zhè gè huài xiāo xī,tā chà diǎn ér yūn dǎo. 
คำแปล: พอได้ยินข่าวร้ายนี้เข้า เขาแทบจะเป็นลม

真危险!汽车几乎碾到那只小猫。
Zhēn wēi xiǎn!Qì chē jī hū niǎn dào nà zhī xiǎo māo.

真危险!汽车差点儿碾到那只小猫。
Zhēn wēi xiǎn!Qì chē chà diǎn ér niǎn dào nà zhī xiǎo māo.
คำแปล: อันตรายจริงๆ รถเกือบจะทับแมวน้อยตัวนั้น (โชคดีที่แมวไม่ได้ถูกทับ)

要是你没提醒我,我几乎忘了今天有约会。
Yào shì nǐ méi tí xǐng wǒ,wǒ jī hū wàng le jīn tiān yǒu yuē huì.

要是你没提醒我,我差点儿忘了今天有约会。
Yào shì nǐ méi tí xǐng wǒ,wǒ chà diǎn ér wàng le jīn tiān yǒu yuē huì.    
คำแปล: ถ้าหากเธอไม่ได้เตือนฉัน ฉันเกือบลืมไปแล้วว่าวันนี้มีนัด (โชคดีที่เธอเตือนฉัน)

—–ถึงแม้คำว่า 几乎 กับ 差点儿 จะมีความหมายที่เหมือนกันและใช้แทนกันได้ แต่ในบริบทเฉพาะแล้ว ทั้ง 2  คำใช้แทนกันไม่ได้ ดังนี้

» กรณีที่ต้องใช้ 几乎

  • แสดงถึงความบ่อย ความถี่ หรือโอกาสความเป็นไปได้

ตัวอย่าง
几乎天天给我打电话。
jī hū tiān tiān gěi wǒ dǎ diàn huà.
เขาโทรศัพท์ถึงฉันแทบทุกวัน

在南极洲几乎看不见绿色植物。
Zài nán jí zhōu jī hū kàn bú jiàn lǜ sè zhí wù.
ที่ขั้วโลกใต้ (ทวีปแอนตาร์กติกา) แทบจะไม่เห็นพืชใบเขียวเลย

沙漠降雨量极少,有的地方几乎滴水不降。
Shā mò jiàng yǔ liàng jí shǎo,yǒu de dì fāng jī hū dī shuǐ bú jiàng.
ในทะเลทรายปริมาณน้ำฝนน้อยมาก บางพื้นที่ฝนแทบจะไม่ลงเม็ดเลย   

  • แสดงการเปรียบเทียบว่า ใกล้เคียงกัน ไม่ต่างกันมาก

ตัวอย่าง
他的人生经历几乎和我一样。
Tā de rén shēng jīng lì jī hū hé wǒ yí yàng.
ประสบการณ์ชีวิตของเขาแทบจะเหมือนกับของฉัน

妈妈做的菜几乎跟酒楼的一样好吃。
Mā ma zuò de cài jī hū gēn jiǔ lóu de yí yàng hǎo chī.
กับข้าวที่แม่ทำอร่อยแทบจะเหมือนกับอาหารที่โรงแรม

这名职员的工作能力几乎及得上总经理。
Zhè míng zhí yuán de gōng zuò néng lì jī hū jí dé shàng zǒng jīng lǐ.
ความสามารถด้านการทำงานของพนักงานคนนี้เกือบจะเทียบเท่าผู้จัดการใหญ่    


» กรณีที่ต้องใช้ 
差点儿

  • แสดงการเปรียบเทียบว่า ด้อยกว่า โดยจะอยู่ในรูปโครงสร้าง “…比…差点儿”

ตัวอย่าง
马丽的学习成绩她弟弟差点儿
Mǎ Lì de xué xí chéng jì tā dì dì chà diǎn ér.
ผลการเรียนของมาลีอ่อนกว่าน้องชายของเธอ

论速度,这辆车那辆车差点儿
Lùn sù dù,zhè liàng chē nà liàng chē chà diǎn ér.
พูดถึงระดับความเร็ว รถคันนี้ด้อยกว่ารถคันนั้น        

这只手表的质量那只差点儿
Zhè zhī shǒu biǎo de zhì liàng nà zhī chà diǎn ér.
คุณภาพของนาฬิกาข้อมือเรือนนี้ด้อยกว่าเรือนนั้น

—–ด้วยเหตุผลที่ว่า เมื่ออยู่ในบริบทเฉพาะ ทั้ง 2 คำจะใช้แทนกันไม่ได้ตามตัวอย่างข้างต้น จึงอธิบายได้ว่าเหตุใดประโยค “เขาก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียว เรื่องอื่นๆ แทบจะไม่ถามไถ่เลย” เมื่อแปลความเป็นภาษาจีนจึงต้องใช้คำว่า 几乎 เท่านั้น

他只顾埋头工作,别的事几乎不问。
Tā zhǐ gù mái tóu gōng zuò,bié de shì jī hū bú wèn.
เขาก้มหน้าก้มตาทำงานอย่างเดียว เรื่องอื่นๆ แทบจะไม่ถามไถ่เลย

*** ห้ามใช้!!!
他只顾埋头工作,别的事差点儿不问。
—> ทั้งนี้ เนื่องจากประโยคดังกล่าว แสดงความถี่หรือความเป็นไปได้ที่ประธานของประโยคสนใจเรื่องงานที่ทำอยู่มากกว่าอย่างอื่น

***********************************************

เกร็ดความรู้    

♣  ด้วยลักษณะพิเศษของภาษาจีนและความเคยชินในการใช้ภาษาของคนจีน

โครงสร้างประโยค “几乎 + กริยา / กริยาวลี” กับ “几乎没 + กริยา / กริยาวลี” และโครงสร้างประโยค
“差点儿 + กริยา / กริยาวลี” กับ “差点儿没 + กริยา / กริยาวลี” มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งล้วนบ่งชี้ว่า เหตุการณ์ที่กล่าวถึงนั้นไม่ได้เกิดขึ้น


ตัวอย่าง
听到这个坏消息,他几乎晕倒。
Tīng dào zhè gè huài xiāo xī,tā jī hū yūn dǎo.
听到这个坏消息,他几乎没晕倒。
Tīng dào zhè gè huài xiāo xī,tā jī hū méi yūn dǎo.
คำแปล: พอได้ยินข่าวร้ายนี้เข้า เขาเกือบจะ/แทบจะเป็นลม

 听到这个坏消息,他差点儿晕倒。
Tīng dào zhè gè huài xiāo xī,tā chà diǎn ér yūn dǎo.
听到这个坏消息,他差点儿没晕倒。
Tīng dào zhè gè huài xiāo xī,tā chà diǎn ér méi yūn dǎo.
คำแปล: พอได้ยินข่าวร้ายนี้เข้า เขาเกือบจะ/แทบจะเป็นลม

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา