—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.12 กันค่ะ

มิน่าล่ะ

ความหมายโดยตรง :

‘มิน่าล่ะ’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  怪不得

วลี :    怪不得   guài bù dé   มิน่าล่ะ

 

ตัวอย่าง
这道菜是妈妈做的,怪不得这么好吃。
Zhè dào cài shì mā ma zuò de,guài bù dé zhè me hǎo chī.
อาหารจานนี้คุณแม่ (เป็นคน) ทำนี่เอง มิน่าล่ะ ถึงได้อร่อยขนาดนี้

 

原来你是泰国华裔,怪不得汉语说得这么好。
Yuán lái nǐ shì Tài guó huá yì,guài bù dé hàn yǔ shuō de zhè me hǎo.
ที่แท้ เธอเป็นคนไทยเชื้อสายจีน มิน่าล่ะ ถึงพูดภาษาจีนได้ดีขนาดนี้

 

他在中国留学多年, 怪不得 ,对中国那么熟悉。
Tā zài Zhōng guó liú xué duō nián, guài bù dé,duì Zhōng guó nà me shú xī.
เขาเรียนที่ประเทศจีนมาแล้วหลายปี มิน่าล่ะ ถึงได้คุ้นเคยกับประเทศจีนมากขนาดนั้น

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา