—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.10 กันดีกว่าค่ะ

高兴 (gāo xìng) กับ 快乐 (kuài lè)

—–คำว่า 高兴 กับ 快乐 มีความหมายใกล้เคียงกัน ต่างแสดงถึงความรู้สึก “ปีติ” “สุขใจ” “อิ่มเอมใจ” “ปรีดาปราโมช (ปราโมทย์) ” หรือ “มีความสุข”

ตัวอย่างที่ 1
我感到很高兴
Wǒ gǎn dào hěn gāo xìng.
我感到很快乐
Wǒ gǎn dào hěn kuài lè.
คำแปล: ฉันรู้สึกมีความสุขมาก

ตัวอย่างที่ 2
孩子们高兴地玩游戏。
Hái zǐ men gāo xìng de wán yóu xì.
孩子们快乐地玩游戏。
Hái zǐ men kuài lè de wán yóu xì.
คำแปล: พวกเด็กๆ เล่นเกมกันอย่างมีความสุข

 

—–แม้ว่า ทั้ง 2 คำจะมีความหมายใกล้เคียงกัน แต่ตามหลักไวยากรณ์จีน มีความแตกต่างกัน ดังนี้

» 高兴 เป็นทั้งคำกริยา และ คำคุณศัพท์

  • เมื่อทำหน้าที่เป็นคำกริยา จะแสดงถึงอาการชอบใจ / พอใจ ที่ได้ทำในสิ่งที่ต้องการหรือปรารถนา

ตัวอย่าง
高兴就去,不高兴就别去。
Shuí gāo xìng jiù qù,bù gāo xìng jiù bié qù.
ใครพอใจก็ไป ไม่พอใจก็ไม่ต้องไป

高兴打麻将,就让他去打吧。
gāo xìng dǎ má jiàng,jiù ràng tā qù dǎ ba.
เขาชอบเล่นไพ่นกกระจอก ก็ให้เขาไปเล่นเถอะ

高兴做才做,不高兴就不做。
gāo xìng zuò cái zuò,bù gāo xìng jiù bú zuò.
เขาพอใจทำถึงจะทำ ไม่พอใจก็ไม่ทำ

  • เมื่อทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์จะแสดงสภาพตื่นเต้น ปีติยินดีหรือปรีดาปราโมชกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความสุข

ตัวอย่าง
高兴见到您!
Hěn gāo xìng jiàn dào nín!
ดีใจมากที่ได้พบคุณ!

孩子们高兴得跳起来。
Hái zǐ men gāo xìng dé tiào qǐ lái.
เด็กๆ ดีอกดีใจจนกระโดดตัวลอย

你能跟心爱的人结婚,我们都为你感到高兴
Nǐ néng gēn xīn ài de rén jié hūn,wǒ men dōu wèi nǐ gǎn dào gāo xìng!  
คุณได้แต่งงานกับคนที่คุณรัก พวกเราต่างรู้สึกดีใจกับคุณด้วย!

 

» 快乐 เป็นคำคุณศัพท์เท่านั้น

  • มักใช้บรรยายสภาพที่อิ่มเอมไปด้วยความสุข

ตัวอย่าง
我们班像一个快乐的大家庭。
Wǒ men bān xiàng yí gè kuài lè de dà jiā tíng.
ชั้นเรียนของพวกเราเหมือนครอบครัวใหญ่ที่มีความสุข

童年是人生中最快乐的时光。
Tóng nián shì rén shēng zhōng zuì kuài lè de shí guāng.
วัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดในชีวิต

我听到快乐的歌声从窗口传进来。
Wǒ tīng dào kuài lè de gē shēng cóng chuāng kǒu chuán jìn lái.
ฉันได้ยินเสียงเพลงแห่งความสุขแว่วเข้ามาทางหน้าต่าง

  • นิยมใช้เป็นคำอวยพร

ตัวอย่าง
生日快乐
Shēng rì kuài lè
สุขสันต์วันเกิด

新年快乐
Xīn nián kuài lè
สุขสันต์วันปีใหม่

祝大家快乐、健康!
Zhù dà jiā kuài lè、jiàn kāng!
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรง

****************************************

เกร็ดน่ารู้

—–ด้วยความแตกต่างของคำว่า高兴 กับ 快乐 ตามคำอธิบายข้างต้น  ประโยคภาษาจีนที่ว่า “ผม (ดิฉัน) เป็นชายโสด (หญิงโสด) ที่มีความสุข”  จึงต้องใช้คำว่า 快乐 เพราะเป็นการบรรยายสภาพที่มีความสุข ดังประโยคข้างล่างนี้

  1. 我是一个快乐的单身汉。 Wǒ shì yí gè kuài lè de dān shēn hàn.             ผมเป็นชายโสดที่มีความสุข
  1. 我是一个快乐的单身女。 Wǒ shì yí gè kuài lè de dān shēn nǚ.              ฉันเป็นหญิงโสดที่มีความสุข

 

ข้อพึงระวัง!!!

ห้ามใช้  我是一个高兴的单身汉 (单身女)。
Wǒ shì yí gè gāo xìng de dān shēn hàn (dān shēn nǚ).

☺ 一个高兴的单身汉 หมายถึง ชายโสดผู้หนึ่งที่ดีอกดีใจ (หรือปรีดาปราโมช)

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา