—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.7 กันดีกว่าค่ะ

(féi) กับ (pàng)

—–คำว่า กับ มีความหมายที่ใกล้เคียงกัน บ่งบอกถึงลักษณะที่อ้วน อวบอ้วน เจ้าเนื้อ มีเนื้อมีหนัง อ้วนท้วนสมบูรณ์ หรืออุดมสมบูรณ์ ทั้ง 2 คำยังนำมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นคำว่า 肥胖 

ตัวอย่าง
阿姨喂养的母猪又又壮。
Ā yí wèi yǎng de mǔ zhū yòu féi yòu zhuàng.
แม่หมูที่คุณน้าเลี้ยงไว้ทั้งอ้วนทั้งแข็งแรง

阿姨的儿子长得又高又
Ā yí de ér zǐ zhǎng dé yòu gāo yòu pàng.
ลูกชายของคุณน้าทั้งสูงทั้งเจ้าเนื้อ

目前肥胖儿童的数量不断增加。
Mù qián féi pàng ér tóng de shù liàng bú duàn zēng jiā.
ปัจจุบันจำนวนของเด็กอ้วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

—–ในเมื่อคำว่า และ 肥胖 มีความหมายใกล้เคียงกัน หลายคนคงสงสัยว่าจะแยกแยะความแตกต่างของทั้ง 3 คำนี้ได้อย่างไร จึงขออธิบายความแตกต่างของการใช้คำดังกล่าวไว้ดังนี้

 • ใช้บรรยายลักษณะของพืชและสัตว์

ตัวอย่าง
泰国的番石榴又又大。
Tài Guó de fān shí liú yòu féi yòu dà.
ผลฝรั่งของไทยทั้งอวบและลูกโต

这里的青草很,适合放牛。
Zhè lǐ de qīng cǎo hěn féi,shì hé fàng niú.
หญ้าที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก เหมาะที่จะเลี้ยงวัว

阿姨喂养的那头猪一定超过一百公斤。
Ā yí wèi yǎng de nà tóu féi zhū yí dìng chāo guò yì bǎi gōng jīn.
หมูอ้วนตัวนั้นที่คุณน้าเลี้ยงไว้ต้องเกินหนึ่งร้อยกิโลกรัมแน่

 

 • ใช้บรรยายลักษณะของคน

ตัวอย่าง
北方人把子叫做 “墩儿”。
Běi fāng rén bǎ pàng zǐ jiào zuò “pàng dūn ér” .
ชาวจีนภาคเหนือมักเรียกคนเจ้าเนื้อว่า “พ่างตุน”

他才一个月就长了五公斤。
Tā cái yí gè yuè jiù zhǎng pàng le wǔ gōng jīn.
แค่เดือนเดียวเขาก็อ้วนขึ้นแล้ว 5 กิโลกรัม

这是谁家的孩子?真!小墩儿。
Zhè shì shuí jiā de hái zǐ?Zhēn pàng!Xiǎo pàng dūn ér.
นี่เป็นเด็กบ้านไหนนะ อ้วนท้วนสมบูรณ์จริงๆ  เจ้าหนูตุ้ยนุ้ย

 

 • 肥胖 ใช้บรรยายลักษณะของทั้งคนและสัตว์

ตัวอย่าง
成功减肥是每一名肥胖人士的共同心愿。
Chéng gōng jiǎn féi shì měi yī míng féi pàng rén shì de gòng tóng xīn yuàn.
การลดน้ำหนักได้สำเร็จเป็นความปรารถนาร่วมของคนเจ้าเนื้อทุกคน

没想到肥胖憨拙的熊猫爬树那么利落。
Méi xiǎng dào féi pàng hān zhuō de xióng māo pá shù nà me lì luò.
ไม่นึกเลยว่า หมีแพนด้าที่อวบอ้วนและงุ่มง่ามเซ่อซ่าจะปีนต้นไม้ได้คล่องแคล่วขนาดนั้น

科学家发现那只肥胖的实验鼠得了糖尿病。
Kē xué jiā fā xiàn nà zhī féi pàng de shí yàn shǔ dé le táng niào bìng.
นักวิทยาศาสตร์พบว่า หนูทดลองที่อ้วนท้วนตัวนั้นเป็นโรคเบาหวาน

***ข้อสังเกต:

 • 肥 ใช้กับพืชและสัตว์ ไม่นิยมใช้กับคน (ยกเว้นภาษาถิ่นบางคำ เช่น 肥仔 féi zǎi เด็กอ้วน)
 • 胖 ใช้กับคน ไม่ใช้กับพืชและสัตว์
 • 肥胖 ใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ ไม่ใช้กับพืช

 


เกร็ดความรู้

♣  คำที่มีความหมายตรงข้ามกับคำว่า   และ 肥胖 คือคำว่า (shòu ผอม) ทั้ง 4 คำนี้ยังมีความหมายอื่นๆ ขึ้นอยู่กับบริบท ดังตัวอย่างต่อไปนี้      

ใช้กับที่ดิน

 • (dì féi ดินอุดมสมบูรณ์)  肥沃féi wò  อุดมสมบูรณ์)

泰国土地肥沃,适宜耕种农作物。
 Tài guó tǔ dì féi wò,shì yí gēng zhòng nóng zuò wù.
ผืนดินของประเทศไทยอุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

 • (dì shòu ดินขาดความอุดมสมบูรณ์)  瘦瘠shòu jí ขาดความอุดมสมบูรณ์)

该地区土地瘦瘠,年年粮食歉收。
Gāi dì qū tǔ dì shòu jí,nián nián liáng shí qiàn shōu.
พื้นที่นี้ผืนดินขาดความอุดมสมบูรณ์  ทุกปีธัญญาหารเก็บเกี่ยวได้น้อย

 

ใช้กับเนื้อสัตว์

 • (féi มีไขมันมาก หรือเลี่ยน) 肥肉 (féi ròu เนื้อติดมัน)

这块肉不太,可以炒饭吃。
Zhè kuài ròu bú tài féi,kě yǐ chǎo fàn chī.
เนื้อชิ้นนี้ไม่มันมาก ทำข้าวผัดกำลังดี

这块肥肉了,拿去炼油吧。
Zhè kuài féi ròu tài féi le,ná qù liàn yóu ba.
      เนื้อติดมันชิ้นนี้มันเกินไป เอาไปเจียวน้ำมันเถอะ

 • (shòu มีไขมันน้อย ติดมันน้อย)  瘦肉 (shòu ròu เนื้อแดงหรือเนื้อไม่ติดมัน)

这块瘦肉,吃了不会发胖的。
Zhè kuài shòu ròu hěn shòu,chī le bú huì fā pàng de.
เนื้อแดงชิ้นนี้ติดมันน้อยมาก กินแล้วไม่อ้วนหรอก

 

ใช้กับเครื่องนุ้งห่ม เช่น เสื้อผ้า กางเกง รองเท้า เป็นต้น

 • 肥 (féi ใหญ่หรือหลวม) เช่น 衣裤鞋袜太 (yī kù xié wà tài féi) เสื้อ กางเกง รองเท้า และถุงเท้าหลวมเกินไป
 • 瘦 (shòu เล็กหรือคับ) เช่น 衣裤鞋袜太 (yī kù xié wà tài shòu) เสื้อ กางเกง รองเท้า และถุงเท้าคับเกินไป


ใช้เป็นคำเรียกขานผู้อื่น

—–胖子 (pàng zǐ คนอ้วน)  瘦子(shòu zǐ คนผอม) คนจีนนิยมใช้แซ่นำหน้าคำทั้งสองนี้ เพื่อเรียกขานผู้อื่นในเชิงล้อเลียน สำหรับคนที่สนิทมักคุ้นกันดี หรือผู้ใหญ่ใช้เรียกเด็ก เช่น 张胖子 (ตาอ้วนแซ่จาง)

ตัวอย่างบทสนทนา

A : 你知道张胖子的家在哪儿吗?
Nǐ zhī dào Zhāng pàng zǐ de jiā zài nǎ ér ma?
นายรู้ไหมว่า บ้านของตาอ้วนแซ่จางอยู่ที่ไหน

B :  哪个张胖子
 Nǎ gè Zhāng pàng zǐ
ตาอ้วนแซ่จางคนไหนหรือ

A :  就是咱们电厂守门的张大发呀。
 Jiù shì zán men diàn chǎng shǒu mén de zhāng dà fā ya.
ก็คือจางต้าฟาที่เป็น รปภ.เฝ้าประตูโรงงานไฟฟ้าของเราไง

B :  就在我家隔壁。
Jiù zài wǒ jiā gé bì.
อยู่ข้างบ้านฉันนี่เอง

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา