—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.2 กันค่ะ

 

ขี้โรค

ความหมายโดยตรง :

‘ขี้โรค’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 多病

คำศัพท์    多病   duō bìng   ขี้โรค

—– คำว่า  多病  แปลตรงตัวว่า มากด้วยโรคภัยไข้เจ็บ คำนี้มักใช้คู่กับคำว่า 体弱 (tǐ ruò ร่างกายอ่อนแอ) เป็น 体弱多病 (tǐ ruò duō bìng ร่างกายอ่อนแอและขี้โรค)

ตัวอย่าง
他从小就体弱多病
Tā cóng xiǎo jiù tǐ ruò duō bìng.
เขาอ่อนแอและขี้โรคมาตั้งแต่เด็กแล้ว

你这体弱多病的身子,受得了严格的军训吗?
Nǐ zhè tǐ ruò duō bìng de shēn zǐ ,shòu dé liǎo yán gé de jūn xùn ma?
ร่างกายที่อ่อนแอและขี้โรคของนายนี่  ทนต่อการฝึกทหารที่เข้มงวดได้หรือ

别看他平时体弱多病的样子,这次火灾却救下了不少人。
Bié kàn tā píng shí tǐ ruò duō bìng de yàng zi,zhè cì huǒ zāi què jiù xià le bù shǎo rén.
อย่ามองว่า ปกติท่าทางเขาอ่อนแอและขี้โรค  ไฟไหม้ครั้งนี้กลับช่วยคนไว้ได้ไม่น้อยเลยนะ

 

******************************

สำนวนชาวบ้าน :

 

ในภาษาพูด ภาษาจีนมีคำที่ใช้เรียกคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ่อย ๆ  หรือป่วยออดๆ แอดๆ อยู่เสมอว่า 药罐子  yào guàn zi หรือ 老病号 lǎo bìng hào ซึ่งต่างมีความหมายว่า ‘คนขี้โรค’

 

สำนวนที่ 1

药罐子     yào guàn zǐ    คนขี้โรค

药  หมายถึง  ยา

罐子 หมายถึง  โถ  กระป๋อง

药罐子 แปลตรงตัวว่า  โถยา

(สมัยก่อน คนจีนนิยมรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยยาสมุนไพร  การต้มยาสมุนไพรจะใช้โถที่ปั้นด้วยดินค่อย ๆ  เคี่ยวยาจนได้ที่  คนร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เสมอจึงไม่ค่อยห่างไกลจากโถต้มยา อันเป็นที่มาของคำว่า  药罐子  เพื่อใช้อุปมาถึง‘คนขี้โรค’)

ตัวอย่าง
他从小就是个 “药罐子”。
Tā cóng xiǎo jiù shì gè yào guàn zǐ ”.
เขาเป็น ‘คนขี้โรค’ มาตั้งแต่เด็กแล้ว

你这个“药罐子”,受得了严格的军训吗?
Nǐ zhè gè yào guàn zǐ,shòu dé liǎo yán gé de jūn xùn ma?
คนขี้โรค’อย่างนาย  ทนต่อการฝึกทหารที่เข้มงวดได้หรือ

别看他平时像个“药罐子”,这次火灾却救下了不少人。
Bié kàn tā píng shí xiàng gè yào guàn zǐ,zhè cì huǒ zāi què jiù xià le bù shǎo rén.
อย่ามองว่า ปกติเขาเหมือน‘คนขี้โรค’ ไฟไหม้ครั้งนี้กลับช่วยคนไว้ได้ไม่น้อยเลยนะ

 

สำนวนที่ 2

老病号     lǎo bìng hào    คนขี้โรค

老    lǎo ในที่นี้หมายถึง เจ้าเก่า

病号  bìng hào หมายถึง คนไข้

ตัวอย่าง
他从来就是个 “老病号”。
Tā cóng lái jiù shì gè lǎo bìng hào”.
เขาเป็น ‘คนขี้โรค’ มาแต่ไหนแต่ไร

你这个“老病号”,受得了严格的军训吗?
Nǐ zhè gè lǎo bìng hào,shòu dé liǎo yán gé de jūn xùn ma?
คนขี้โรค’อย่างนาย  ทนต่อการฝึกทหารที่เข้มงวดได้หรือ

 

别看他平时像个“老病号”,这次火灾却救下了不少人。
Bié kàn tā píng shí xiàng gè lǎo bìng hào,zhè cì huǒ zāi què jiù xià le bù shǎo rén.
อย่ามองว่า ปกติเขาเหมือน ‘คนขี้โรค’ ไฟไหม้ครั้งนี้กลับช่วยคนไว้ได้ไม่น้อยเลยนะ

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา