—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.13 กันค่ะ

มือเติบ

ความหมายโดยตรง :

‘มือเติบ’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า  大手大脚

คำศัพท์    大手大脚   dà shǒu dà jiǎo  มือเติบ

 

ตัวอย่าง
我花钱大手大脚,一个月工资只够花几天。
 Wǒ huā qián dà shǒu dà jiǎo,yī gè yuè gōng zī zhī gòu huā jǐ tiān.
ฉันใช้เงินมือเติบ  เงินเดือนทั้งเดือนพอใช้แค่ไม่กี่วัน

 

你别那么大手大脚地花钱,要为将来着想。
Nǐ bié nà me dà shǒu dà jiǎo de huā qián,yào wèi jiāng lái zhuó xiǎng.
เธออย่าใช้เงินมือเติบอย่างนั้น  ต้องคิดถึงอนาคตด้วย

 

他承认从前曾经大手大脚每天花钱逾十万。
Tā chéng rèn cóng qián céng jīng dà shǒu dà jiǎo měi tiān huā qián yù shí wàn.       
เขายอมรับว่า เมื่อก่อนเคยมือเติบ ทุกวันใช้เงินเกินแสน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา