—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาต่อกันใน Ep.3 กันดีกว่าค่ะ

 

本来 (běn lái) กับ 原来 (yuán lái)

—–คำว่า 本来 กับ 原来 ใช้แทนกันได้ในความหมาย “แรกเริ่มเดิมที” “เดิมที” หรือ “แต่เดิม”  

ตัวอย่างที่ 1

本来一直留长发,现在改留短发了。
běn lái yì zhí liú cháng fà,xiàn zài gǎi liú duǎn fà le.         

原来一直留长发,现在改留短发了。
yuán lái yì zhí liú cháng fà,xiàn zài gǎi liú duǎn fà le.

คำแปล: เดิมทีฉันไว้ผมยาวมาตลอด ตอนนี้เปลี่ยนมาไว้ผมสั้นแล้ว

 

ตัวอย่างที่ 2

本来是当老师的,后来改行做生意了。
běn lái shì dāng lǎo shī de,hòu lái gǎi háng zuò shēng yì le.

原来是当老师的,后来改行做生意了。
yuán lái shì dāng lǎo shī de,hòu lái gǎi háng zuò shēng yì le. 

คำแปล: แต่เดิมเธอเป็นอาจารย์ ตอนหลังได้เปลี่ยนอาชีพมาทำธุรกิจ

****************************************

—–ถึงแม้ว่า 本来 กับ 原来 มีความหมายใกล้เคียงกันและใช้แทนกันได้ แต่ทั้ง 2 คำก็มีส่วนที่แตกต่าง ซึ่งใช้แทนกันไม่ได้  ในกรณีต่อไปนี้

ในรูปโครงสร้างประโยค “…本来就…”

  • เพื่อบ่งบอกถึง ลักษณะ คุณสมบัติ หรือสภาพความเป็นจริงแต่แรกเริ่ม

ตัวอย่าง
本来就不是本地人。
běn lái jiù bú shì běn dì rén.
แต่ไหนแต่ไรฉันก็ไม่ใช่คนในท้องที่นี้

鱼儿本来就不能在陆地上生存。
Yú ér běn lái jiù bù néng zài lù dì shàng shēng cún.
แต่ไหนแต่ไรปลาก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนบกได้

曼谷本来就是一个沿海城市。
Màn Gǔ běn lái jiù shì yī gè yán hǎi chéng shì.
แต่เดิมกรุงเทพก็เป็นเมืองชายฝั่งทะเลเมืองหนึ่ง

  • เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งว่า ควรเป็นไปตามหลักการ เหตุผล หรือถูกต้องตามทำนองคลองธรรม อันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

ตัวอย่าง
本来就不该跟妈妈顶嘴。
běn lái jiù bù gāi gēn mā ma dǐng zuǐ.
เดิมทีคุณก็ไม่ควรต่อปากต่อคำกับคุณแม่อยู่แล้ว            

欠了别人的债本来就是要还的。
Qiàn le bié rén de zhài běn lái jiù shì yào huán de.
ติดหนี้คนอื่นเดิมทีก็ต้องคืนอยู่แล้ว             

一名好士兵本来就应该服从上级的命令。
Yì míng hǎo shì bīng běn lái jiù yīng gāi fú cóng shàng jí de mìng lìng.
ทหารที่ดีเดิมทีก็ควรปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา             


ในรูปโครงสร้างประโยค “…原来…”  

  • เพื่อชี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนื่องด้วยกาลเวลา โดยเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีต

 ตัวอย่าง
他是马丽原来的男朋友。
Tā shì mǎ lì yuán lái de nán péng yǒu.
เขาเป็นแฟนเก่า (ที่เคยคบหากันมาก่อน) ของมาลี

原来的那只小猫更可爱。
Yuán lái de nà zhī xiǎo māo gèng kě ài.
ลูกแมวตัวเดิม (ที่เคยมี) น่ารักกว่านี้ 

我发胖后,原来的衣服都不能再穿了。
Wǒ fā pàng hòu,yuán lái de yī fú dōu bù néng zài chuān le.
หลังจากที่ฉันอ้วนขึ้น เสื้อผ้าเดิมๆ (ที่เคยมี) ก็ใส่ไม่ได้อีกแล้ว

 

  • เพื่อเน้นให้เห็นว่า เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังคงเป็นเช่นเดิม ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

 ตัวอย่าง
几年没见,马丽还是原来的样子。
 Jǐ nián méi jiàn,Mǎ Lì hái shì yuán lái de yàng zǐ.
ไม่เจอกันหลายปี มาลียังคงเหมือนเดิม

建筑师始终坚持原来的设计风格。
Jiàn zhù shī shǐ zhōng jiān chí yuán lái de shè jì fēng gé.
สถาปนิกยังคงยืนกรานสไตล์การออกแบบแบบเดิม 

妈妈做的家乡菜还是原来的味道。
Mā ma zuò de jiā xiāng cài hái shì yuán lái de wèi dào.   
อาหารประจำถิ่นที่คุณแม่ทำยังคงรสชาติดั้งเดิม

 

  • เพื่อเน้นย้ำข้อเท็จจริงของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หลังจากที่คลายความสงสัยหรือฉงนใจ

 ตัวอย่าง
原来他就是马丽的前男朋友。
Yuán lái tā jiù shì Mǎ Lì de qián nán péng yǒu.
ที่แท้เขาก็เป็นแฟนคนก่อนของมาลีนี่เอง

他上午没来上课,原来是生病了。
Tā shàng wǔ méi lái shàng kè,yuán lái shì shēng bìng le.
ช่วงเช้าเขาไม่ได้มาเรียน ที่แท้ก็ไม่สบายนี่เอง 

他拿了钱逃跑了,我们原来受骗了!
Tā ná le qián táo pǎo le,wǒ men yuán lái shòu piàn le!
เขาได้เงินแล้วหนีไปเลย ที่แท้พวกเราโดนหลอกแล้ว!

 

 ****************************************************

รู้หรือไม่!!

คำว่า 原本มาจาก 原来 กับ 本来 จึงใช้แทนทั้ง 2 คำนี้ได้ แต่จะเป็นภาษาเขียนมากกว่า

ตัวอย่าง

原本想学医,后来改学金融了。
yuán běn xiǎng xué yī,hòu lái gǎi xué jīn róng le.
เดิมทีเขาคิดจะเรียนแพทย์ ภายหลังเปลี่ยนมาเรียนการเงิน

原本一直留长发,现在改留短发了。
yuán běn yì zhí liú cháng fà,xiàn zài gǎi liú duǎn fà le.
เดิมทีฉันไว้ผมยาวมาตลอด ตอนนี้เปลี่ยนมาไว้ผมสั้นแล้ว

这个老人原本住在农村,现在搬到城里去住了。
Zhè gè lǎo rén yuán běn zhù zài nóng cūn,xiàn zài bān dào chéng lǐ qù zhù le.
แต่เดิมผู้เฒ่าคนนี้อาศัยอยู่ในชนบท ตอนนี้ย้ายไปอาศัยอยู่ในเมืองแล้ว

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา