—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาเจอกันใน Ep.2 กันดีกว่าค่ะ

คำว่า 帮助 กับ 帮忙 เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา หมายถึง ความช่วยเหลือ ช่วยเหลือ หรือช่วย  

 • เมื่อใช้เป็นคำนาม หมายถึง “ความช่วยเหลือ” สามารถแทนกันได้

ตัวอย่างที่ 1 

感谢您的帮助
Gǎn xiè nín de bāng zhù

感谢您的帮忙
Gǎn xiè nín de bāng máng
คำแปล: ขอบคุณสำหรับความช่วยเหลืของท่าน

ตัวอย่างที่ 2 

他们不需要任何帮助
Tā men bù xū yào rèn hé bāng zhù.

他们不需要任何帮忙
Tā men bù xū yào rèn hé bāng máng.
คำแปล: พวกเขาไม่ต้องการความช่วยเหลือใดๆ ทั้งสิ้น

 

 • เมื่อใช้เป็นคำกริยา หมายถึง “ช่วย” หรือ “ช่วยเหลือ” สามารถใช้แทนความหมายกันได้ แต่รูปประโยคจะต่างกัน

ตัวอย่าง

张明搬家时,同事们都来帮忙
Zhāng míng bān jiā shí,tóng shì men dōu lái bāng máng.
ตอนที่จางหมิงย้ายบ้าน เพื่อนร่วมงานต่างมาช่วยเหลือ

张明搬家时,同事们都来帮助他搬东西。
Zhāng míng bān jiā shí,tóng shì men dōu lái bāng zhù tā bān dōng xī.
ตอนที่จางหมิงย้ายบ้าน เพื่อนร่วมงานต่างมาช่วยเขาย้ายของ

 

债主找上门来催债,你帮帮忙,先借我一万铢吧!
Zhài zhǔ zhǎo shàng mén lái cuī zhài,nǐ bāng bāng máng,xiān jiè wǒ yí wàn zhū ba!
เจ้าหนี้มาตามทวงหนี้ถึงบ้าน คุณช่วยหน่อยนะ ให้ฉันยืมสักหมื่นก่อนเถอะ

债主找上门来催债,你帮助我一下,先借我一万铢吧!
Zhài zhǔ zhǎo shàng mén lái cuī zhài,nǐ bāng zhù wǒ yī xià,xiān jiè wǒ yí wàn zhū ba!
เจ้าหนี้มาตามทวงหนี้ถึงบ้าน คุณช่วยฉันหน่อยนะ ให้ฉันยืมสักหมื่นก่อนเถอะ


หากวิเคราะห์ตามหลักไวยากรณ์จีน คำว่า 帮助 กับ 帮忙 ยังเป็นกริยาวลีที่แตกต่างในด้านการใช้และการสื่อความหมาย ดังนี้

 • กริยาวลี  帮助  ต้องมีกรรมมารองรับ เพื่อบ่งบอกว่า ช่วยเหลือใคร ช่วยเรื่องอะไร ความหมายจึงจะสมบูรณ์
 • กริยาวลี  帮忙  ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ และสื่อนัยถึงเรื่องที่ช่วยเหลือนั้นเป็นความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราว

 

นอกจากนี้  帮忙  มีลักษณะพิเศษคือ สามารถแยกคำออกจากกัน โดยแทรกคำอื่นเข้าไปเสริมความได้ ตัวอย่างเช่น

 • 我一个。                              Bāng wǒ yí gè máng.                                              ช่วยเหลือฉันสักครั้ง
 • 什么?                                    Bāng shén me máng?                                              ช่วยเหลืออะไร?
 • 不上你的。                          Bāng bú shàng nǐ de máng                                    ช่วยเหลือคุณไม่ได้

 

ดังนั้น ประโยค “A ช่วยเหลือ B”

 • ถ้าใช้กริยาวลี   帮助   จะได้ว่า            A  帮 助  B。                   (A bāng zhù B.)
 • ถ้าใช้กริยาวลี   帮忙   จะได้ว่า            A   B 的 。              (A bāng B de máng.)

เพราะฉะนั้น ในประโยค “A ช่วยเหลือ B” จะใช้คำว่า 帮助 หรือ 帮忙 นั้น ขึ้นอยู่กับว่าเลือกใช้โครงสร้างประโยคแบบใด
โดยที่ความหมายของประโยคยังคงเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • 帮助 จะอยู่ในรูปโครงสร้างประโยค “A  帮助 B”  หรือใช้รูปแบบย่อ “A  帮 B” หรือเพิ่มส่วนขยายความเป็น “A 帮助 B +
  ส่วนขยายความ”

ตัวอย่าง

 1. 宋财帮助马丽。
  Sòng Cái bāng zhù Mǎ Lì.
  สมชายช่วยเหลือมาลี
 2. 宋财帮助过马丽。
  Sòng Cái bāng zhù guò Mǎ Lì.
  มชายเคยช่วยเหลือมาลี
 1. 宋财马丽了吗?
  Sòng Cái bāng Mǎ Lì le ma?
  สมชายช่วยเหลือมาลีแล้วหรือยัง?
 1. 宋财帮助马丽复习英文
  Sòng Cái bāng zhù Mǎ Lì fù xí yīng wén.
  สมชายช่วยเหลือมาลีทบทวนภาษาอังกฤษ
 1. 宋财不马丽复习英文
  Sòng Cái bù bāng Mǎ Lì fù xí yīng wén.
  สมชายไม่ช่วยมาลีทบทวนภาษาอังกฤษ
 • 帮忙 จะอยู่ในรูปโครงสร้างประโยค “A  帮 B 的 忙”

ตัวอย่าง

 1. 宋财马丽的
  Sòng Cái bāng Mǎ Lì de máng.
  สมชายช่วยเหลือมาลี
 1. 宋财过马丽的
  Sòng Cái bāng guò Mǎ Lì de máng.
  สมชายเคยช่วยเหลือมาลี
 1. 宋财马丽的了吗?
  Sòng Cái bāng Mǎ Lì de máng le ma?
  สมชายช่วยเหลือมาลีแล้วหรือยัง?
 1. 宋财不马丽的
  Sòng Cái bù bāng Mǎ Lì de máng.
  สมชายไม่ช่วยเหลือมาลี

รู้หรือไม่!

 • ในกรณีที่ต้องซ้ำคำกริยา ให้ใช้ตามตัวอย่างประโยคดังนี้

好吧,我去帮助帮助他。
Hǎo ba, wǒ qù bāng zhù bāng zhù tā.
เอาเถอะ ฉันไปช่วยเขาสักหน่อยแล้วกัน

好吧,我去帮帮他这个
Hǎo ba, wǒ qù bāng bāng tā zhè gè máng.
เอาเถอะ ฉันไปช่วยเขาสักหน่อยแล้วกัน

 

*** ข้อสังเกต:

帮帮忙             √

帮帮助             X

帮助帮助         √

帮帮助助         X

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา