—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.5 กันค่ะ

คอยเก้อ

ความหมายโดยตรง :

คอยเก้อ

‘คอยเก้อ’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 白等

คำศัพท์   白等  bái děng      คอยเก้อ  /  รอเก้อ

 

ตัวอย่าง
总理新闻会紧急取消,让我们白等了。
Zǒng lǐ xīn wén huì jǐn jí qǔ xiāo,ràng wǒ men bái děng le.
งานแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรียกเลิกกระทันหัน ทำให้พวกเราคอยเก้อ

 

今天你干吗不来?我白等了三个小时,你知道吗?
Jīn tiān nǐ gàn má bù lái?Wǒ bái děng le sān gè xiǎo shí, nǐ zhī dào ma?
วันนี้คุณทำไมไม่มา  ผมคอยเก้อถึง 3 ชั่วโมง คุณรู้หรือเปล่า

 

我们不能这样白等下去,得想个法子联系上他。
Wǒ men bù néng zhè yàng bái děng xià qù,děi xiǎng gè fǎ zǐ lián xì shàng tā.
เราจะคอยเก้ออย่างนี้ต่อไปไม่ได้  ต้องคิดวิธีติดต่อเขาให้ได้


    

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา