—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และเมื่อสังเกตจะพบว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ กลับสร้างความสับสน มึนงงให้เราเป็นอย่างมาก

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอภาษาจีนที่คนใช้ยังใช้สับสนอยู่ โดยเป็นคำศัพท์ที่นักเรียน นักศึกษา จนถึงประชาชนทั่วไปพบเจอในชีวิตประจำวันกันทั้งนั้น 

เรามาเจอกันใน Ep.1 กันดีกว่าค่ะ

—–คำว่า กับ เป็นคำกริยาที่มีความหมายหลายด้านขึ้นอยู่กับบริบทและคำที่มาประกอบเข้าด้วยกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงกรณีที่เป็นคำกริยาแสดงอาการวางหรือตั้งสิ่งของ   

ประโยคแสดงอาการวางหรือตั้งสิ่งของ  (คำศัพท์ทั้ง 2 คำสามารถใช้แทนกันได้)

ตัวอย่างที่ 1

那个人下东西就走了。
Nà gè rén bǎi  xià dōng xī jiù zǒu le.    

那个人下东西就走了。
Nà gè rén fàng xià dōng xī jiù zǒu le.
คำแปล:  คนคนนั้นวางของลงแล้วก็เดินจากไป

ตัวอย่างที่ 2

那个行李包在那里已经很久了。
Nà gè xíng lǐ bāo bǎi zài nà lǐ yǐ jīng hěn jiǔ le.

那个行李包在那里已经很久了。
Nà gè xíng lǐ bāo fàng zài nà lǐ yǐ jīng hěn jiǔ le.
คำแปล:  กระเป๋าเดินทางใบนั้นวางอยู่ที่นั่นนานมากแล้วนะ


** 摆 ยังมีความหมายว่า อวด โบก แกว่ง พูด เป็นต้น
*** 放 ยังมีความหมายว่า ปลด ปล่อย คลาย เลิก ขับไล่ ให้เกิดขึ้น เป็นต้น

 


—–ถึงแม้ คำว่า กับ จะมีความหมายเหมือนกันในกรณีที่หมายถึงวางหรือตั้งสิ่งของ แต่หากพิจารณากรณีดังกล่าวในเชิงลึก ทั้งสองคำยังคงมีความแตกต่างกัน จึงควรเลือกใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • 摆 วางหรือตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเรียงให้เป็นระเบียบหรือมีความสวยงาม ตรงกับภาษาไทยคำว่า “จัดวาง”

ตัวอย่าง

1.  书架上着一排排图书。
—-Shū jià shàng bǎi zhe yì pái pái tú shū.
—-บนชั้นวางหนังสือได้จัดวางหนังสือไว้อย่างเรียงราย

2.  橱窗里满了各种新式的洋娃娃。
—-Chú chuāng lǐ bǎi mǎn le gè zhǒng xīn shì de yáng wá wa.
—-ในตู้โชว์จัดวางตุ๊กตาแบบใหม่นานาชนิดไว้มากมาย

3.  人们把在佛龛前的水果称为“供果”。
—-Rén men bǎ bǎi zài fó kān qián de shuǐ guǒ chēng wéi “gòng guǒ”.
—-ผลไม้ที่จัดวางไว้หน้าหิ้งพระ เรียกว่า “ผลไม้เซ่นไหว้”

 

 • 放 วางหรือตั้งโดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเรียงให้เป็นระเบียบหรือมีความสวยงาม

ตัวอย่าง

1.  他下二十泰铢作为小费。
—-fàng xià èr shí tài zhū zuò wéi xiǎo fèi.
—-เขาวางเงินยี่สิบบาทไว้เป็นค่าทิป

2.  衣橱里满了一大堆男式背心和运动服。
—-Yī chú lǐ fàng mǎn le yí dà duī nán shì bèi xīn hé yùn dòng fú.
—-ในตู้เสื้อผ้าวางเสื้อกล้ามและเสื้อกีฬาของผู้ชายไว้กองใหญ่

3.  小女孩把一个供果在那个穷人的手里。
—-Xiǎo nǚ hái bǎ yí gè gòng guǒ fàng zài nà gè qióng rén de shǒu lǐ.
—-เด็กหญิงนำผลไม้เซ่นไหว้ผลหนึ่งวางไว้ในมือของผู้ยากไร้คนนั้น


คำศัพท์น่ารู้

♣    คำว่า กับ เมื่อประกอบกับคำอื่นจะเป็นกริยาวลีที่มีความหมายแตกต่างกัน  ดังตัวอย่างที่น่าสนใจต่อไปนี้

摆    

 • 摆脱                bǎi tuō                           สลัดทิ้งจากพันธนาการหรือสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา
 • 摆布                bǎi bù                            ชักใย (อยู่เบื้องหลัง)
 • 摆架子            bǎi jià zǐ                        วางมาด วางอำนาจ
 • 摆门面            bǎi mén miàn                ทำเอาหน้า
 • 摆摊儿            bǎi tān ér                     ตั้งแผงลอย
 • 摆酒席            bǎi jiǔ xí                        จัดเลี้ยง

放 

 • 放心                   fàng xīn                      วางใจ
 • 放学                   fàng xué                     เลิกเรียน
 • 放火                   fàng huǒ                     วางเพลิง
 • 放贷                   fàng dài                      ปล่อยเงินกู้
 • 放假                   fàng jià                       ปิดเรียน ปิดทำการ
 • 放肆                   fàng sì                        ทำตามอำเภอใจ
 • 放任                   fàng rèn                      ปล่อยให้ทำตามอำเภอใจ

** ในที่นี้จะยกตัวอย่างการใช้กริยาวลีคำว่า  摆摊儿 ** 

ตัวอย่าง

我靠摆摊儿生活。
Wǒ kào bǎi tān ér shēng huó.
ฉันเลี้ยงปากท้องด้วยการตั้งแผงลอย (ขายของ)

他没有固定的收入,就靠摆摊儿卖旧书.
Tā méi yǒu gù dìng de shōu rù ,jiù kào bǎi tān ér mài jiù shū.
เขาไม่มีรายได้ที่แน่นอน อาศัยตั้งแผงลอยขายหนังสือเก่า

 

ตัวอย่างบทสนทนา

A:   我毕业以后打算在学校旁边摆摊儿
—–Wǒ bì yè yǐ hòu dǎ suàn zài xué xiào páng biān bǎi tān ér.
—–หลังจากที่ฉันเรียบจบคิดจะตั้งแผงลอย (ขายของ) อยู่ข้างโรงเรียน

B:   你学问那么好,干吗摆地摊呀?
—–Nǐ  xué wèn nà me hǎo,gàn ma bǎi dì tān ya?
—–คุณมีการศึกษาดีขนาดนั้น ทำไมต้องไปตั้งแผงลอยด้วย?

A:   我喜欢摆书摊的工作,可以学习到许多东西。
—–Wǒ xǐ huān bǎi shū tān de gōng zuò,kě yǐ xué xí dào xǔ duō dōng xi.
—–ผมชอบอาชีพตั้งแผงขายหนังสือ เพราะได้เรียนรู้ถึงสิ่งต่างๆ มากมาย

B:   一个书摊儿能赚多少钱?你可真是个“书呆子”!
—–Yí gè shū tān ér néng zuàn duō shǎo qián?Nǐ kě zhēn shì gè “shū dāi zǐ”!
—–แค่แผงขายหนังสือจะได้เงินสักเท่าไหร่เชียว คุณนี่เป็น “หนอนหนังสือ” จริงๆ เลย!

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา