—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.7 กันเลยค่ะ

 

เบี้ยวนัด

เบี้ยวนัด  ภาษาจีนใช้คำว่า 放鸽子 fàng gē zi

ตัวอย่าง
那天我车子坏了,所以才放鸽子
Nà tiān wǒ chē zǐ huài le,suǒ yǐ cái fàng gē zi.
วันนั้นรถของฉันเสีย ด้วยเหตุนี้จึงเบี้ยวนัด

 

在生意场上,放鸽子可能失去黄金机会。
Zài shēng yì chǎng shàng,fàng gē zi kě néng shī qù huáng jīn jī huì.
ในแวดวงธุรกิจ การเบี้ยวนัดอาจสูญเสียโอกาสทองได้

 

星期六放鸽子是我不对,请你原谅我吧!
Xīng qī liù fàng gē zi shì wǒ bù duì,qǐng nǐ yuán liàng wǒ ba!
วันเสาร์ เบี้ยวนัดเป็นความผิดของผม ขอคุณให้อภัยผมเถอะ!

 

****************************

รูปแบบประโยคที่ควรรู้ :

A  被  B  放鸽子
… bèi … fàng gē zi
A  ถูก B เบี้ยวนัด

ตัวอย่าง
昨天,马丽宋财放鸽子
Zuó tiān,Mǎ Lì bèi Sòng Cái fàng gē zi.
เมื่อวาน มาลีถูกสมชายเบี้ยวนัด

 

B  放  A  的鸽子
… fàng … de gē zi
B เบี้ยวนัด A

ตัวอย่าง
昨天,宋财马丽的鸽子
Zuó tiān,Sòng Cái fàng Mǎ Lì de gē zǐ.
เมื่อวาน สมชายเบี้ยวนัดมาลี

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา