—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.17 กันเลยค่ะ

 

อู้งาน

อู้งาน มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า 怠工 dài gōng

 

ตัวอย่าง
快干活,别让人家说你怠工
Kuài gàn huó, bié ràng rén jiā shuō nǐ dài gōng!
รีบทำงาน อย่าให้คนอื่นว่านายอู้งาน!

 

一些工人怠工导致生产效率下降。
Yī xiē gōng rén dài gōng dǎo zhì shēng chǎn xiào lǜ xià jiàng.
คนงานจำนวนหนึ่งอู้งานทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง

 

总经理对职员们怠工表示不满。
Zǒng jīng lǐ duì zhí yuán men dài gōng biǎo shì bù mǎn
กรรมการผู้จัดการใหญ่แสดงความไม่พอใจที่พนักงานอู้งาน

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา