จ-

—– เคยเป็นกันไหม นึกคำกริยาคำนี้เป็นภาษาไทย แล้วอยากพูด อยากแปลเป็นภาษาจีน แต่นึกไม่ออก ที่หามาก็ไม่รู้จะถูกไหม หรือใช้ยังไง ทำให้ไม่กล้าพูด กลัวจะผิด กลัวคนฟังไม่เข้าใจ ทำให้ภาษาพัฒนาได้ยากขึ้น

ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำกริยาต่างๆ ขึ้นมาในหัวข้อ “คำกริยาน่ารู้” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น 0^0

 

–> Ep.9 ^o^  

กรน

กรน ภาษาจีนใช้คำว่า  打鼾  dǎ hān


บทสนทนา

A:  你这位同学!上课睡得都打鼾了。
Nǐ zhè wèi tóng xué! Shàng kè shuì de dōu dǎ hān le.
นักเรียนคนนี้! เรียนหนังสือหลับจนกรนเลยนะ

B:   老师啊,我只是太困了打盹而已。
Lǎo shī a, wǒ zhǐ shì tài kùn le dǎ dǔn ér yǐ.
ครูขา หนูก็แค่ง่วงมากจนงีบหลับเท่านั้นเอง

A:  可你影响同学们都在打瞌睡,啊唔…。
   Kě nǐ yǐng xiǎng tóng xué men dōu zài dǎ kē shuì, a wú….
แต่เธอทำให้เพื่อนๆ ต่างพากันสัปหงก ฮะ… ห้าว…

B:  哈哈,连老师也打哈欠了。
  Hā hā, lián lǎo shī yě dǎ hā qian le.
ฮ่าๆ แม้แต่ครูก็หาวด้วย

 

 

 คำศัพท์น่ารู้

打鼾                                dǎ hān                                    กรน

打盹                                dǎ dǔn                                    งีบหลับ

打瞌睡                           dǎ kē shuì                               สัปหงก

打哈欠                           dǎ hā qian                               หาว

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 

8