20239月刊  

 


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

 

chuān  xiǎo    xié

สำนวน                             穿      小     鞋

แปลทีละคำศัพท์           สวม    เล็ก   รองเท้า

สวมรองเท้า (ขนาด) เล็ก

แปลเอาความ               (โดน) หาเรื่องกลั่นแกล้ง

คำอธิบายเพิ่มเติม        สำนวนเปรียบเทียบความรู้สึกเมื่อถูกผู้บังคับบัญชาหาเรื่องกลั่นแกล้งเสมือนอาการเจ็บปวดตอนสวมใส่รองเท้าคับๆ สำนวนนี้ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี ได้แก่ รูปแบบที่ประธานเป็นผู้กระทำ กับรูปแบบที่ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ เช่น

 1. A 给 B 穿小鞋 …gěi…chuān xiǎo xié    เอหาเรื่องกลั่นแกล้งบี
 2. B 被 A 穿小鞋 …bèi… chuān xiǎo xié   บีโดนเอหาเรื่องกลั่นแกล้ง

 

ตัวอย่าง

 1. 得罪了上司后,他就经常被穿小鞋

Dé zuì le shàng sī hòu, tā jiù jīng cháng bèi chuān xiǎo xié.

หลังจากทำให้หัวหน้าโกรธเคือง เขาก็โดนหาเรื่องกลั่นแกล้งอยู่เป็นประจำ

 

 1. 我冒着被穿小鞋的风险告诉你这个秘密。

Wǒ mào zhe bèi chuān xiǎo xié de fēng xiǎn gào sù nǐ zhè gè mì mì.

ฉันเสี่ยงกับการโดนหาเรื่องกลั่นแกล้งเพื่อบอกความลับนี้แก่คุณ

 

 1. 他吃了亏不敢讲,因为怕领导给他穿小鞋

Tā chī le kuī bù gǎn jiǎng, yīn wèi pà lǐng dǎo gěi tā chuān xiǎo xié.

เขาถูกเอาเปรียบแล้วไม่กล้าพูด เพราะว่าหวั่นเกรงหัวหน้าจะหาเรื่องกลั่นแกล้ง

 


 

chuān  yì    tiáo    kù   zi

สำนวน                           穿     一   条    裤子

แปลทีละคำศัพท์          ใส่   หนึ่ง  ตัว   กางเกง

ใส่กางเกงหนึ่งตัว / ใส่กางเกงตัวเดียวกัน

แปลเอาความ                เป็นพวกเดียวกัน

คำอธิบายเพิ่มเติม        เป็นสำนวนภาษาปาก ใช้เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของสองคนที่เหนียวแน่นเพราะมีผลประโยชน์ร่วมกัน มักจะสื่อความหมายในเชิงลบ

 

รูปแบบประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อย

穿连裆裤          chuān lián dāng kù

穿…连裆裤       chuān… lián dāng kù

穿…一条裤子   chuān… yì tiáo kù zi

 

ตัวอย่าง

 1. 贪官和奸商经常穿一条裤子

Tān guān hé jiān shāng jīng cháng chuān yì tiáo kù zi.

贪官和奸商经常穿连裆裤

Tān guān hé jiān shāng jīng cháng chuān lián dāng kù.

ข้าราชการทุจริตกับพ่อค้าขี้โกงมักเป็นพวกเดียวกัน

 

 1. 他俩要好得恨不得穿一条裤子

Tā liǎ yào hǎo dé hèn bù dé chuān yì tiáo kù zi.

他俩要好得恨不得穿连裆裤

Tā liǎ yào hǎo dé hèn bù dé chuān lián dāng kù.

พวกเขาสองคนสนิทสนมกันจนแทบจะเป็นพวกเดียวกัน

 

 1. 难怪他俩这么默契,原来穿一条裤子呢。

 Nán guài tā liǎ zhè me mò qì, yuán lái chuān zhe yì tiáo kù zi ne.

难怪他俩这么默契,原来穿连裆裤呢。

Nán guài tā liǎ zhè me mò qì, yuán lái chuān zhe lián dāng kù ne.

มิน่าที่พวกเขาสองคนรู้ใจกันได้ดีขนาดนี้ ที่แท้เป็นพวกเดียวกันนี่เอง


méi      xì 

สำนวน                           没        戏

แปลทีละคำศัพท์         ไม่มี       งิ้ว

แปลเอาความ                จบแล้ว / หมดโอกาส (หมดหวัง) / ไม่มีทาง

คำอธิบายเพิ่มเติม        สำนวนนี้เกิดจากการเล่นงิ้ว ประโยคเต็มมาจาก 没戏唱了  méi xì chàng le หมายถึง ไม่มีงิ้วจะแสดงอีกแล้ว ใช้สำหรับกล่าวถึงเรื่องราวทั่วไปที่ไม่มีโอกาสเป็นอย่างที่คาดหวังไว้

 

ตัวอย่าง

 1. 我俩没戏了,咱们分手吧。

Wǒ liǎ méi xì le, zán men fēn shǒu ba.

เราสองคนจบแล้วหละ พวกเราเลิกกันเถอะ

 

 1. 谁说那两人没戏,人家宣布要结婚了。

Shéi shuō nà liǎng rén méi xì, rén jiā xuān bù yào jié hūn le.

ใครว่าสองคนนั้นไม่มีทาง คนเขาประกาศจะแต่งงานกันแล้ว

 

 1. 你英文考试分数太低,这个职位看来没戏

Nǐ yīng wén kǎo shì fēn shù tài dī, zhè gè zhí wèi kàn lái méi xì.

คะแนนสอบภาษาอังกฤษของคุณต่ำเกินไป ตำแหน่งงานนี้ดูท่าหมดโอกาส

 

 


ศัพท์และสำนวนน่ารู้  实用惯用语

อ่อย

勾引
gōu yǐn

 

คำอธิบาย

——อ่อย เป็นคำกริยา หมายถึง ให้ท่า, ล่อให้เข้ามาติดกับ มาจากคำว่าอ่อยเหยื่อ ปัจจุบันนิยมใช้ในความหมายเชิงให้ท่าที่ผู้หญิงกระทำต่อผู้ชาย ตรงกับคำภาษาจีนว่า 勾引 gōu yǐn

勾 หมายถึง เกี่ยว, ชักจูง, ล่อลวง

引 หมายถึง ดึง, ชักนำ

 

ตัวอย่าง

 1. 他被美女勾引到丧失了理智。
  Tā bèi měi nǚ gōu yǐn dào sàng shī le lǐ zhì.

เขาถูกสาวสวยอ่อยจนขาดสติ

 

 1. 那本书名叫《如何勾引男生来追你》。

Nà běn shū míng jiào “Rú hé gōu yǐn nán shēng lái zhuī nǐ”.

หนังสือเล่มนั้นชื่อว่า “อ่อยผู้ชายอย่างไรให้มาจีบคุณ”

 

 1. 正经女子谁会去勾引有妇之夫?

Zhèng jīng nǚ zǐ shéi huì qù gōu yǐn yǒu fù zhī fū?

ผู้หญิงดีๆ ใครจะไปอ่อยผู้ชายที่มีภรรยาแล้ว?


性感

เซ็กซี่

xìng gǎn

คำอธิบาย

——-เซ็กซี่ หมายถึง ลักษณะของผู้หญิงที่ดึงดูดเพศตรงข้ามด้วยรูปร่างหน้าตา มาจากคำภาษาอังกฤษว่า Sexy คล้ายกับศัพท์ภาษาจีนว่า 性感  xìng gǎn  โดยคำว่า 性 หมายถึง เซ็กส์ เพศ และ 感 ในที่นี้ย่อมาจากคำว่า 感觉 gǎn jué หมายถึง ความรู้สึก ให้ความรู้สึก

 

ตัวอย่าง

 1. 我今天看起来性感吗?

Wǒ jīn tiān kàn qǐ lái xìng gǎn ma?

วันนี้ฉันดูแล้วเซ็กซี่ไหม?

 

 1. 那个性感女郎是我的好朋友。

Nà gè xìng gǎn nǚ láng shì wǒ de hǎo péng yǒu.

สาวเซ็กซี่คนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีของผม

 

 1. 她穿着性感,男人们纷纷转头回望。

Tā chuān zhuó xìng gǎn, nán rén men fēn fēn zhuǎn tóu huí wàng.

เธอแต่งตัวเซ็กซี่ พวกผู้ชายพากันเหลียวหลังมองตามมากมาย

 

 1. 那明星穿着严谨,但看上去很性感

Nà míng xīng chuān zhuó yán jǐn, dàn kàn shàng qù hěn xìng gǎn.

ดาราคนนั้นแต่งตัวมิดชิด แต่ดูไปแล้วเซ็กซี่มาก


สนทนาพาที 常用口语

 

…取决于…

…qǔ jué yú…

…ขึ้นอยู่กับ… / …ตัดสินกันที่…

 

คำอธิบาย

——-โครงสร้างประโยค “…取决于…”เป็นการแสดงข้อคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพื่อให้ข้อสรุปว่าเรื่องนั้นมีข้อจำกัด หรือถูกกำหนดด้วยปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง เช่น 1.ความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าตัดสินกันที่คุณภาพ  2.การเอาชนะโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจที่ดี

 

“…取决于…” มีความหมายว่า “…ขึ้นอยู่กับ…” หรือ “…ตัดสินกันที่…”

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 商品的可信度取决于质量

Shāng pǐn de kě xìn dù qǔ jué yú zhì liàng.

(ระดับ) ความน่าเชื่อถือของตัวสินค้าตัดสินกันที่คุณภาพ

 

 1. 战胜癌病取决于良好的心态。

Zhàn shèng ái bìng qǔ jué yú liáng hǎo de xīn tài.

การเอาชนะโรคมะเร็งขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจที่ดี

 

 1. 该股票值不值得投资取决于回报率高不高。

Gāi gǔ piào zhí bù zhí dé tóu zī qǔ jué yú huí bào lǜ gāo bù gāo.

หุ้นตัวนั้นน่าลงทุนหรือไม่ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอนแทนว่าสูงหรือเปล่า

 

ตัวอย่างบทสนทนา

( สุภาพสตรีสองคนกำลังแลกเปลี่ยนทัศนคติกัน )

A:       女人的幸福取决于她嫁的那个男人。你同意吗?

Nǚ rén de xìng fú qǔ jué yú tā jià de nà gè nán rén. Nǐ tóng yì ma?

ความสุขของผู้หญิงขึ้นอยู่กับผู้ชายคนที่เธอแต่งงานด้วย เธอเห็นด้วยไหม

 

B:       我不同意!女人的幸福取决于我们自己。

Wǒ bù tóng yì!Nǚ rén de xìng fú qǔ jué yú wǒ men zì jǐ.

ฉันไม่เห็นด้วย! ความสุขของผู้หญิงขึ้นอยู่กับตัวเราเอง

 

A:       其实,男人的幸福同样取决于他娶的那一个女人。

Qí shí,nán rén de xìng fú tóng yàng qǔ jué yú tā qǔ de nà yī gè nǚ rén.

อันที่จริง ความสุขของผู้ชายก็ขึ้นอยู่กับผู้หญิงคนที่เขาแต่งด้วยเช่นกัน

 

B:       我还是不同意!因为每个人的幸福都取决于他自己。

Wǒ hái shì bù tóng yì!Yīn wèi měi gè rén de xìng fú dōu qǔ jué yú tā zì jǐ.

ฉันยังคงไม่เห็นด้วย! เพราะว่าความสุขของแต่ละคนล้วนขึ้นอยู่กับตัวเอง