—–ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น และสิ่งสำคัญคือ การสื่อสารกับคนจีนได้อย่างลื่นไหล แต่ทว่า เมื่อถึงเวลากลับนึกคำศัพท์เหล่านั้นไม่ออก …

—–ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงขอนำเสนอหัวข้อ พูดจีนให้ได้ดั่งใจ เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

อ่านได้ใน Ep.29 กันค่ะ

 

อวดเก่ง

ความหมายโดยตรง :     ‘อวดเก่ง’ มีความหมายตรงกับภาษาจีนว่า    逞能

คำศัพท์     逞能     chěng néng    อวดเก่ง

逞   หมายถึง จงใจหรือเจตนาแสดงให้เห็น

能   หมายถึง ความรู้ความสามารถ

 

ตัวอย่าง

这孩子从小就爱逞能
Zhè hái zǐ cóng xiǎo jiù ài chěng néng.
เด็กคนนี้ชอบอวดเก่งมาตั้งแต่เล็ก

 

你一个人抬不动的,别再逞能了。
Nǐ yī gè rén tái bù dòng de,bié zài chěng néng le.
คุณคนเดียวยกไม่ไหวหรอก อย่าอวดเก่งอีกเลย

 

做事别太逞能,自己受累不说,还招人嫉恨。
Zuò shì bié tài chěng néng,zì jǐ shòu lèi bù shuō, hái zhāo rén jí hèn.
ทำอะไรอย่าอวดเก่งเกินไป ตัวเองเหนื่อยไม่ว่า ยังจะยั่วให้คนอิจฉา

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา