จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.50 กันเลยค่ะ

 03

มาไม้ไหน

มาไม้ไหน ภาษาจีนพูดว่า 唱哪一出戏  chàng nǎ yī chū xì ร้องงิ้วเรื่องอะไร และมักพูดสั้นๆ ว่า 唱哪一出
chàng nǎ yī chū

****  คำว่า 一出 yī chū ย่อมาจากนามวลี  一出戏  yī chū xì งิ้วหนึ่งเรื่อง ***

            

ตัวอย่าง
你这是唱哪一出
Nǐ zhè shì chàng nǎ yī chū?
คุณมาไม้ไหนหรือนี่?

 

唱哪一出我都不怕。
chàng nǎ yī chū wǒ dōu bù pà.
เธอมาไม้ไหนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้น

 

不知今天她又要唱哪一出 (戏)。
Bù zhī jīn tiān tā yòu yào chàng nǎ yī chū (xì).
ไม่รู้ว่าวันนี้นางจะมาไม้ไหนอีก

 

*************************************

ศัพท์ที่ใกล้เคียง

唱哪一出 chàng nǎ yī chū มีความหมายใกล้เคียงกับวลีดังต่อไปนี้ ซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่า ‘มาไม้ไหน’

  1. 耍哪一出   shuǎ nǎ yī chū    เล่น (งิ้ว) เรื่องอะไร
  2. 玩哪一出   wán nǎ yī chū     เล่น (งิ้ว) เรื่องอะไร
  3. 演哪一出   yǎn nǎ yī chū      แสดง (งิ้ว) เรื่องอะไร
  4. 闹哪一出   nào nǎ yī chū      ร้องเอ็ดตะโร (งิ้ว) เรื่องอะไร
  5. 来哪一出   lái nǎ yī chū        มา (เล่นงิ้ว) เรื่องอะไร
  6. 搞哪一出   gǎo nǎ yī chū      จัดให้ (เล่นงิ้ว) เรื่องอะไร
  7. 整哪一出   zhěng nǎ yī chū  จัดให้ (เล่นงิ้ว) เรื่องอะไร

 

ข้อสังเกต: คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบของวลีที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ต่างใช้แทนกันได้และสื่อความหมายในเชิงลบ

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา