การบรรยายอาศรมสยามฯ

สรุปการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาตนสู่ล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สำหรับผู้สนใจงานล่าม”

2021-04-29T13:44:32+07:00เมษายน 29th, 2021|

ล่าม คือ บุคคลผู้เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรมด้วยวาจา ณ สถานที่และทันที การล่ามคือแขนงหนึ่งของการแปล เป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นทางสู่ภาษาปลายทางโดยผ่านการพูด

สรุปการบรรยาย “แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาล่าม จีน-ไทย ไทย-จีน ในระดับอุดมศึกษา”

2021-02-25T14:42:45+07:00กุมภาพันธ์ 25th, 2021|

การจัดเรียนการสอนวิชาการแปลรวมถึงวิชาล่ามในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยสามารถแบ่งได้หลากหลายซึ่งจะขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัยที่มีจุดประสงค์ของผู้เรียนที่แตกต่างกันไป

“ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ” อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญภาษาสันสกฤต

2020-07-21T13:46:12+07:00ตุลาคม 15th, 2019|

ภาษาสันสกฤตอาจฟังดูเป็นเรื่องไกลตัว หลายคนคิดว่าเป็นภาษาที่ตายแล้ว แต่แท้จริงแล้วภาษาสันสกฤตเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยอย่างที่แม้แต่คนไทยที่ไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังก็แยกไม่ออก

“อ.เศรษฐพงษ์ จงสงวน” ผู้เชี่ยวชาญพุทธศาสนามหายาน

2020-07-21T13:47:45+07:00ตุลาคม 3rd, 2019|

ปัจจุบันพุทธศาสนามหายานประเทศไทยถือว่ามีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพุทธศาสนาแบบเถรวาท แต่องค์ความรู้ต่างๆ ยังคงเป็นที่สนใจของผู้คนกลุ่มหนึ่ง

“เบียร์-อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี” นักแปลผู้สวมวิญญาณตัวละคร

2020-07-21T13:49:45+07:00ตุลาคม 2nd, 2019|

นักอ่านนิยายจีนคงคุ้นชื่อ “เบียร์-อนุรักษ์ กิจไพบูลทวี” เป็นอย่างดี เบียร์เป็นนักแปลนิยายจีนเบอร์ต้นๆ ของไทย เขาทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานมายาวนานกว่าทศวรรษ

Go to Top