จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.67 กันเลยค่ะ

 

เส้นลึก

เส้นลึก ภาษาจีนใช้คำว่า 不爱笑  bú ài xiào ไม่ชอบหัวเราะ หรือ 笑点高  xiào diǎn gāo จุดหัวเราะอยู่สูง

 

ตัวอย่าง
他是个不爱笑的人。
Tā shì gè bú ài xiào de rén.

他是个笑点高的人。
Tā shì gè xiào diǎn gāo de rén.
เขาเป็นคนเส้นลึก

 

他是个不爱笑的人,凭你怎么搞笑他都不笑。
Tā shì gè bú ài xiào de rén, píng nǐ zěn me gǎo xiào tā dōu bù xiào.

他是个笑点高的人,凭你怎么搞笑他都不笑。
Tā shì gè xiào diǎn gāo de rén, píng nǐ zěn me gǎo xiào tā dōu bù xiào.
เขาเป็นคนเส้นลึก ต่อให้คุณทำตลกอย่างไรเขาก็ไม่หัวเราะ

 

*****************************

ข้อสังเกต: คำว่า 笑点高 xiào diǎn gāo เป็นคำใหม่ที่นิยมในหมู่วัยรุ่น ยังไม่ได้บัญญัติไว้ในพจนานุกรมจีนปัจจุบัน

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา

 

8