—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.20 กันเลยค่ะ

 

ทำให้เสียอารมณ์

ทำให้เสียอารมณ์  มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า 扫兴 sǎo xìng  หรือ 败兴致 bài xìng zhì

 

ตัวอย่าง
那件扫兴的事儿,如今不提也罢。
Nà jiàn sǎo xìng de shì ér,rú jīn bù tí yě bà.

那件兴致的事儿,如今不提也罢。
Nà jiàn bài xìng zhì de shì ér,rú jīn bù tí yě bà.
คำแปล : เรื่องที่ทำให้เสียอารมณ์เรื่องนั้น ตอนนี้ไม่พูดถึงก็แล้วกัน

 

驾车出游却遇上堵车,真扫兴
Jià chē chū yóu què yù shàng dǔ chē,zhēn sǎo xìng

驾车出游却遇上堵车,真兴致
Jià chē chū yóu què yù shàng dǔ chē,zhēn bài xìng zhì
คำแปล : ขับรถออกท่องเที่ยวกลับเจอรถติด  ทำให้เสียอารมณ์จริงๆ !

 

突然,一只蚊子飞进酒杯里,实在令人扫兴
Tū rán,yī zhī wén zǐ fēi jìn jiǔ bēi lǐ,shí zài lìng rén sǎo xìng

突然,一只蚊子飞进酒杯里,实在令人兴致
Tū rán,yī zhī wén zǐ fēi jìn jiǔ bēi lǐ,shí zài lìng rén bài xìng zhì
คำแปล :  (ในระหว่างที่ทุกคนกำลังดื่มฉลองกันอย่างสนุกสนาน) ทันใดนั้น ก็มียุงตัวหนึ่งบินเข้าไปในแก้วเหล้า ทำให้เสียอารมณ์จริงๆ !

 

**************************************

โครงสร้างประโยคที่ควรรู้  :

A 的兴         /     败 A 的兴致
  sǎo…de xìng     /       bài…de xìng zhì
ทำให้ A เสียอารมณ์

ตัวอย่าง   
干吗说这话大伙儿的兴
Gàn má shuō zhè huà sǎo dà huǒ ér de xìng

干吗说这话大伙儿的兴致
Gàn má shuō zhè huà bài dà huǒ ér de xìng zhì
คำแปล : ทำไมพูดแบบนี้ ทำให้ทุกคนเสียอารมณ์ ?

 

要是知道我来会的兴,我是不会来的。
Yào shì zhī dào wǒ lái huì sǎode xìng,wǒ shì bù huì lái de.

要是知道我来会兴致,我是不会来的。
Yào shì zhī dào wǒ lái huì bài de xìng zhì,wǒ shì bù huì lái de.        
คำแปล : ถ้า (ฉัน) รู้ว่า ฉันมาแล้วจะทำให้คุณเสียอารมณ์ ฉันก็จะไม่มา

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา