จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.48 กันเลยค่ะ

 

 วางมาด

วางมาด มีความหมายตรงกับภาษาจีนคำว่า 摆架子  bǎi jià zi หรือ 拿架子 ná jià zi (ภาษาพูดมักใช้คำว่า วางฟอร์ม)

ตัวอย่าง
这位明星从不摆架子
Zhè wèi míng xīng cóng bù bǎi jià zi.

这位明星从不拿架子
Zhè wèi míng xīng cóng bù ná jià zi.
ดาราคนนี้ไม่เคยวางมาด (วางฟอร์ม)

 

他不仅爱摆架子,还爱炫富。
Tā bù jǐn ài bǎi jià zi,hái ài xuàn fù.

他不仅爱拿架子,还爱炫富。
Tā bù jǐn ài ná jià zi,hái ài xuàn fù.
เขาไม่เพียงชอบวางมาด (วางฟอร์ม) ยังชอบอวดร่ำอวดรวย

 

摆架子的明星最受欢迎。
bǎi jià zǐ de míng xīng zuì shòu huān yíng.

拿架子的明星最受欢迎。
ná jià zǐ de míng xīng zuì shòu huān yíng.
ดาราที่ไม่วางมาด (วางฟอร์ม) จะได้รับการต้อนรับมากที่สุด

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา