—————————– chī           xiāng de            hē               là de

สำนวน                       吃               香的                喝               辣的

แปลทีละคำศัพท์        กิน         ที่หอมอร่อย         ดื่ม         ที่รสเผ็ดร้อน

———————— กินอาหารหอมอร่อยและดื่มเหล้ารสเผ็ดร้อน

แปลเอาความ              กินดีอยู่ดี (มีชีวิตที่ดี) / (มีชีวิตที่) สมบูรณ์พูนสุข

คำอธิบายเพิ่มเติม      สำนวนนี้ประกอบด้วย เรื่องกิน (吃) เรื่องดื่ม (喝) อาหารอันโอชะ (香的) และสุราอันเลิศรส (辣的) องค์รวมจึงอุปมาถึงสภาพชีวิตที่ดี มีกินมีใช้ อยู่อย่างสุขสบาย รวมไปถึงมีวิถีชีวิต (lifestyle) ที่หรูหรามีรสนิยม เนื่องจาก 香的 ในที่นี้ หมายถึงเนื้อสัตว์ต่างๆ ไปจนถึงอาหารหอมหวนอันโอชะ ส่วน 辣的 ไม่ได้หมายถึงของเผ็ด แต่หมายถึงเหล้าดีกรีสูงหรือเหล้าชั้นดีที่ดื่มแล้วร้อนผ่าวในลำคอ บางครั้งก็ใช้คำว่า 吃香喝辣 chī xiāng hē là

 

ตัวอย่าง

 1. 跟着我干吧,我保你吃香的喝辣的。

Gēn zhe wǒ gàn ba, wǒ bǎo nǐ chī xiāng de hē là de.      

ทำงานกับฉันเถอะ ฉันรับรองเธอได้กินดีอยู่ดี

 

 1. 薪水高待遇好,国营企业职员吃香的喝辣的。

Xīn shuǐ gāo dài yù hǎo, guó yíng qǐ yè zhí yuán chī xiāng de hē là de.

เงินเดือนสูง สวัสดิการดี พนักงานรัฐวิสาหกิจกินดีอยู่ดี

 

 1. 做好这个项目,就能过上吃香喝辣的好日子了。

Zuò hǎo zhè gè xiàng mù, jiù néng guò shàng chī xiāng hē là de hǎo rì zi le.

ทำโครงการนี้เสร็จ ก็สามารถมีชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขแล้ว

 

 

————————-       bú           pà            yí          wàn,      zhǐ       pà         wàn          yī

สำนวน                           不           怕            一           万,      只         怕           万            一

แปลทีละคำศัพท์          ไม่          กลัว        หนึ่ง        หมื่น        แต่       กลัว       หมื่น         หนึ่ง

แปลเอาความ                ไม่กลัวสิ่งที่อยู่ในความคาดหมาย แต่กลัวสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย

คำอธิบายเพิ่มเติม        สำนวนนี้แฝงความหมายเตือนใจว่า ความแน่นอนไม่น่ากลัว สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือความไม่แน่นอน ใช้สำหรับกล่าวเตือนหรือชี้แนะให้เตรียมการล่วงหน้า เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ทำนองว่า ถึงแม้ว่าโอกาสเกิดความผิดพลาดมีน้อยมาก (เทียบเพียงหนึ่งในหมื่น) แต่ก็ไม่ควรชะล่าใจ ในบางบริบทจะคล้ายกับภาษาไทย ‘กันไว้ดีกว่าแก้’ หรือ ‘อะไรก็เกิดขึ้นได้’

 

ตัวอย่าง

 1. 不怕一万,只怕万一。你多带点现金吧。

Bú pà yí wàn, zhǐ pà wàn yī. Nǐ duō dài diǎn xiàn jīn ba.

ไม่กลัวสิ่งที่อยู่ในความคาดหมาย แต่กลัวสิ่งที่อยู่เหนือความคาดหมาย (กันไว้ดีกว่าแก้) คุณพกเงินสดให้เยอะหน่อยแล้วกัน

 

 1. 千万别大意,不怕一万,只怕万一,你懂吗?

Qiān wàn bié dà yì, bú pà yí wàn, zhǐ pà wàn yī, nǐ dǒng ma?

ห้ามชะล่าใจเด็ดขาด อะไรก็เกิดขึ้นได้ คุณเข้าใจไหม?

 

 1. 建议你提前买健康保险,不怕一万,只怕万一。

Jiàn yì nǐ tí qián mǎi jiàn kāng bǎo xiǎn, bú pà yí wàn, zhǐ pà wàn yī.

ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันสุขภาพไว้ล่วงหน้า กันไว้ดีกว่าแก้

 

ข้อสังเกต :

一万 เป็นคำนาม หมายถึง หนึ่งหมื่น ในที่นี้อุปมาถึงเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นตามความคาดหมาย

万一 เป็นคำวิเศษณ์ หมายถึง หนึ่งในหมื่น ในที่นี้อุปมาถึงเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย ซึ่งเกิดยากแต่อาจเกิดขึ้นได้

สำนวนนี้นำคำว่า 一万 (หนึ่งหมื่น) กับ 万一 (หนึ่งในหมื่น) มาเล่นคำ โดยเน้นความหมายของ 万一 ให้ลึกซึ้งมากขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึง ‘สิ่งที่เหนือความคาดหมาย’ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้

 

ประโยคตัวอย่างของ 万一

 1. 为了以防万一,身份证应该随身携带。

Wèi le yǐ fáng wàn yī, shēn fèn zhèng yīng gāi suí shēn xié dài.

เพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง บัตรประชาชนควรพกติดตัวไว้ตลอด

 

 1. 你带这么多钱,万一弄丢了怎么办?

Nǐ dài zhè me duō qián, wàn yī nòng diū le zěn me bàn?

คุณพกเงินเยอะขนาดนี้ ถ้าหากทำหายไปจะทำยังไง?

 

ภาษาจีนที่มักใช้สับสน 易混淆词语

 

倾国倾城 งามล่มชาติล่มเมือง

————————      qīng        guó       qīng        chéng

สำนวน                          倾           国           倾             城

แปลทีละคำศัพท์         ล่ม         ชาติ         ล่ม          เมือง

แปลเอาความ              (รูปร่างหน้าตาสวยงามขนาด, ถึงขั้น) ล่มชาติล่มเมือง, สวยเลิศเลอ

อธิบายเพิ่มเติม           หมายถึง สวยงามมาก สวยที่สุด ที่มาของสำนวนนี้กล่าวถึงหญิงสาวที่มีรูปโฉมงดงาม มีเสน่ห์ชวนลุ่มหลง ทำให้กษัตริย์ไม่ทำการทำงานจนบ้านเมืองล่มจม ซึ่งแสดงทัศนคติเชิงลบต่อหญิงสาวหน้าตาดี ทว่าปัจจุบันใช้อุปมาลักษณะความสวยงามของผู้หญิง มักใช้ในภาษาเขียนและสื่อความหมายในเชิงบวก

ข้อพึงระวัง                   จะไม่ใช้บรรยายลักษณะความสวยงามของวัตถุ สิ่งของ และธรรมชาติ

 

ตัวอย่าง

 1. 中国古代四大美女个个倾国倾城。

Zhōng guó gǔ dài sì dà měi nǚ gè gè qīng guó qīng chéng.

สี่ยอดสาวงามยุคจีนโบราณงามขนาดล่มชาติล่มเมืองทุกคน

 

 1. 妲己、杨贵妃都拥有倾国倾城的美貌。

Dá jǐ, Yáng guì fēi dōu yōng yǒu qīng guó qīng chéng de měi mào.

ต๋าจี่ หยางกุ้ยเฟย ต่างมีโฉมงามขนาดล่มชาติล่มเมือง

 

3. 我找女友不求倾国倾城,但求温柔善良即可。

Wǒ zhǎo nǚ yǒu bù qiú qīng guó qīng chéng, dàn qiú wēn róu shàn liáng jí kě.

ผมหาแฟนสาวไม่จำเป็นต้องสวยเลิศเลอ ขอเพียง (นิสัย) อ่อนโยนและจิตใจดีก็พอ

 

เกร็ดความรู้ : 倾 ในสำนวนนี้ย่อมาจากคำว่า 倾覆 qīng fù  (ล่มจม ล่มสลาย) หลายคนมักใช้สับสนกับคำว่า 倾慕 qīng mù (ชื่นชม ศรัทธา) หรือ 倾倒 qīng dǎo (หลงใหล คลั่งไคล้) ด้วยเหตุทั้ง 3 คำต่างเป็นคำกริยา แต่ 倾慕 และ 倾倒 ไม่ได้สื่อความหมายว่า สวยถึงขั้นทำให้ชาติบ้านเมืองล่มจม อย่าง倾国倾城

คำว่า 倾覆、倾慕、倾倒 มีความหมายและการใช้ที่แตกต่างกัน

 

ตัวอย่าง

 1. 渔船倾覆事故导致1死1伤。

Yú chuán qīng fù shì gù dǎo zhì yì sǐ yì shāng.

อุบัติเหตุเรือประมงล่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 1 ราย

 

 1. 英俊的学长被女生们倾慕。

Yīng jùn de xué zhǎng bèi nǚ shēng men qīng mù.

รุ่นพี่สุดหล่อเป็นที่ชื่นชมของบรรดานักเรียนหญิง

 

 1. 英俊的学长使女生们倾倒。

Yīng jùn de xué zhǎng shǐ nǚ shēng men qīng dǎo.

รุ่นพี่สุดหล่อทำให้บรรดานักเรียนหญิงหลงใหลคลั่งไคล้

 

สนทนาพาที常用口语

无形中

…wú xíng zhōng…

…โดยไม่รู้ตัว / …โดยปริยาย

 

คำอธิบาย

โครงสร้างประโยค ‘…无形中…’ ใช้ในกรณีที่ต้องการบอกว่า เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปโดยปราศจากเจตนา เป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่รู้ตัวหรือโดยปริยาย ซึ่งจะส่งผลในด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ เช่น 1.เรื่องนี้ทำลายความมั่นใจของเขาโดยไม่รู้ตัว  2.ร่วมงานกันนานวันเข้า ฉันก็ขาดผู้ช่วยอย่างเธอไม่ได้โดยปริยาย

‘…无形中…’ มีความหมายว่า ‘…โดยไม่รู้ตัว’ หรือ ‘…โดยปริยาย’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 这件事无形中伤害了他的自信心。

Zhè jiàn shì wú xíng zhōng shāng hài le tā de zì xìn xīn.

เรื่องนี้ทำลายความมั่นใจของเขาโดยไม่รู้ตัว

 

 1. 合作久了,我无形中离不开她这个助手了!

Hé zuò jiǔ le,wǒ wú xíng zhōng lí bù kāi tā zhè gè zhù shǒu le!

ร่วมงานกันนานวันเข้า ฉันก็ขาดผู้ช่วยอย่างเธอไม่ได้โดยปริยาย!

 

 1. 提高进口药税无形中增加了患者的医疗开支。

Tí gāo jìn kǒu yào shuì wú xíng zhōng zēng jiā le huàn zhě de yī liáo kāi zhī.

การเพิ่มภาษีนำเข้ายาได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในการรักษาให้แก่ผู้ป่วยโดยปริยาย

 

ตัวอย่างบทสนทนา   

(A ทำกระเป๋าเงินหาย โชคดีที่ B เก็บได้แล้วนำมาคืน)

A:      你在哪儿找到我的钱包?

Nǐ zài nǎ ér zhǎo dào wǒ de qián bāo?

คุณเจอกระเป๋าเงินของฉันที่ไหน

B:       我是在走道上捡到的,还给你。

Wǒ shì zài zǒu dào shàng jiǎn dào de,huán gěi nǐ.

ฉันเก็บได้ตรงทางเดิน คืนให้คุณ

A:       等等…,这些钱给你,算是答谢!

Děng děng…,zhè xiē qián gěi nǐ, suàn shì dá xiè!

รอเดี๋ยว… เงินจำนวนนี้ให้คุณ ถือเป็นการขอบคุณ!

B:       嗨,你不知道这无形中会伤害到我们的友情吗?

Hài,nǐ bù zhī dào zhè wú xíng zhōng huì shāng hài dào wǒ men de yǒu qíng ma?

เฮ้ย คุณไม่รู้หรือว่านี่จะเป็นการทำร้ายมิตรภาพของเราโดยไม่รู้ตัว