202310月刊  

 


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

 

chàng     duì     tái      xì

สำนวน                               唱         对        台      戏

แปลทีละคำศัพท์          ร้อง(งิ้ว ) ตรงข้าม     เวที     งิ้ว

ร้องงิ้วเวทีตรงข้ามกัน

แปลเอาความ              (ทำตัว) เป็นปฏิปักษ์หรือคู่แข่ง

คำอธิบายเพิ่มเติม        สำนวนนี้เกิดจากการเล่นงิ้ว มักใช้ในรูปแบบบุพบทวลี 跟…唱对台戏 gēn…chàng duì tái xì สื่อความหมายแฝงว่า เป็นปฏิปักษ์กับ… หรือ ทำตัวเป็นคู่แข่งกับ… เช่น  A 跟 B 唱对台戏  A gēn B chàng duì tái xì เอกับบีเป็นปฏิปักษ์กัน / เอเป็นปฏิปักษ์กับบี สำนวนนี้มีความหมายใกล้เคียงกับ 跟…作对  gēn…zuò duì  เช่น  A 跟 B 作对 A gēn B zuò duì เอกับบีเป็นปฏิปักษ์กัน / เอเป็นปฏิปักษ์กับบี ซึ่งรูปแบบวลีทั้ง 2 นี้ใช้แทนกันได้ สื่อความหมายเหมือนกันว่า ประธานของประโยคเป็นปฏิปักษ์กับกรรม

 

เกร็ดความรู้

——สำนวน 对台戏 มาจากเมื่อสมัยก่อน คณะงิ้วจะเดินสายไปตั้งเวทีและจัดการแสดงตามที่ต่างๆ เมื่อปรากฏสถานการณ์ที่คณะงิ้วสองคณะมาตั้งเวทีในสถานที่เดียวกัน เปิดแสดงงิ้วเรื่องเดียวกัน แถมยังแสดงในช่วงเวลาเดียวกัน จะส่อเจตนาว่าเป็นการจงใจประชันกันเพื่อแย่งคนดู อาจจะด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการหยามกัน แข่งกัน หรือผู้จัดมีเจตนาสร้างความดุเดือดเร้าใจให้ผู้ชมก็เป็นได้

ตัวอย่าง

 1. 我可不敢作对

Wǒ kě bù gǎn gēnzuò duì.

我可不敢唱对台戏

Wǒ kě bù gǎn gēnchàng duì tái xì.

ฉันไม่กล้าเป็นคู่แข่งกับเขาหรอก

 

 1. 我怎么敢老板作对?

Wǒ zěn me gǎn gēn lǎo bǎn zuò duì?

我怎么敢老板唱对台戏?

Wǒ zěn me gǎn gēn lǎo bǎn chàng duì tái xì?

ฉันจะกล้าเป็นปฏิปักษ์กับเจ้านายได้อย่างไร?

 

 1. 你胆真大,敢作对!

  Nǐ dǎn zhēn dà, gǎn gēnzuò duì!

你胆真大,敢唱对台戏!

  Nǐ dǎn zhēn dà, gǎn gēnchàng duì tái xì!

คุณช่างกล้าจริงๆ กล้าเป็นปฏิปักษ์กับฉัน!

 


 

méi      xì

สำนวน                              没       戏

แปลทีละคำศัพท์         ไม่มี           งิ้ว

แปลเอาความ              จบแล้ว / หมดโอกาส (หมดหวัง) / ไม่มีทาง

คำอธิบายเพิ่มเติม       สำนวนนี้เกิดจากการเล่นงิ้ว ประโยคเต็มมาจาก 没戏唱了  méi xì chàng le หมายถึง ไม่มีงิ้ว

จะแสดงอีกแล้ว ใช้สำหรับกล่าวถึงเรื่องราว (ทั่วไป) ที่อยู่ในความสนใจนั้นจะไม่มีโอกาสเป็นไปอย่างที่คาดหวังไว้แล้ว

 

ตัวอย่าง

 1. 我俩没戏了,咱们分手吧。

Wǒ liǎ méi xì le, zán men fēn shǒu ba.

เราสองคนจบแล้วละ พวกเราเลิกกันเถอะ

 

 1. 谁说那两人没戏,人家宣布要结婚了。

Shéi shuō nà liǎng rén méi xì, rén jiā xuān bù yào jié hūn le.

ใครว่าสองคนนั้นไม่มีทาง คนเขาประกาศจะแต่งงานกันแล้ว

 

 1. 你英文考试分数太低,这个职位看来没戏

Nǐ yīng wén kǎo shìfēn shù tài dī, zhè gè zhí wèi kàn lái méi xì.

คะแนนสอบภาษาอังกฤษของคุณต่ำเกินไป ตำแหน่งงานนี้ดูท่าหมดโอกาส

 


 

        dǎ      tuì        táng      gǔ

สำนวน                           打     退          堂        鼓

แปลทีละคำศัพท์         ตี     ถอย   ห้องโถง  กลอง

ตีกลองถอยออกจากห้องโถง / ส่งสัญญาณถอย

แปลเอาความ                ล้มเลิกกลางคัน / เปลี่ยนใจ (ล้มเลิกความตั้งใจเดิม)

คำอธิบายเพิ่มเติม       สำนวนนี้เกิดจากธรรมเนียมโบราณของราชการจีน เมื่อขุนนางว่าความเสร็จสิ้น และได้เวลาจะออกจากห้องโถงที่ว่าการก็จะมีการตีกลองบอกกล่าว ปัจจุบันใช้อุปมาว่าเปลี่ยนใจไม่เอาด้วย หรือล้มเลิกความตั้งใจเดิม

 

รูปแบบประโยคอื่นๆ ที่พบบ่อย

打起退堂鼓来了 dǎ qǐ tuì táng gǔ lái le     เปลี่ยนใจขึ้นมา

 

ตัวอย่าง   

 1. 合资的事我决不打退堂鼓

Hé zī de shì wǒ jué bù dǎ tuì táng gǔ.

เรื่องการร่วมทุนฉันจะไม่เปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาด

 

 1. 不要遇到一点困难就打退堂鼓

Bú yào yù dào yì diǎn kùn nán jiù dǎ tuì táng gǔ.

อย่าเจอความยากลำบากเล็กๆ น้อยๆ ก็ล้มเลิกกลางคัน

 

 1. 婚礼前几天,哥哥突然打起退堂鼓来了

Hūn lǐ qián jǐ tiān, gē ge tū rán dǎ qǐ tuì táng gǔ lái le.

ก่อนพิธีแต่งงานไม่กี่วัน พี่ชายจู่ๆ ก็เปลี่ยนใจขึ้นมากะทันหัน

 

 


ศัพท์และสำนวนน่ารู้  实用惯用语

คาสโนว่า

qíng shèng

 

คำอธิบาย

——คาสโนว่า เป็นคำนาม หมายถึง ผู้ชายเจ้าชู้ (มาจากภาษาอังกฤษว่า Casanova) ตรงกับคำในภาษาจีนว่า 情圣 qíng shèng

情 ในที่นี้หมายถึง ความรักใคร่ เรื่องโลกีย์ เรื่องที่เกี่ยวกับกามารมณ์

          圣 หมายถึง ผู้เปรื่องปราด มีความสามารถหรือสถานะที่สูงส่ง ในที่นี้หมายถึง คนที่เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งจนถึงขั้นเทพ

 

ตัวอย่าง

 1. 我丈夫结婚前是情圣

Wǒ zhàng fū jié hūn qián shì qíng shèng.

สามีของฉันก่อนแต่งงานเป็นคาสโนว่า

 1. 情圣专爱欺骗年轻女子。

          Qíng shèng zhuān ài qī piàn nián qīng nǚ zǐ.

          คาสโนว่าชอบหลอกลวงผู้หญิงสาวโดยเฉพาะ

 

 1. 那个情圣不可能真心爱上任何人。

Nà gè qíng shèng bù kě néng zhēn xīn ài shàng rèn hé rén.

คาสโนว่าคนนั้นไม่มีทางที่จะรักใครอย่างจริงใจ

 


 (เจอ) งานเข้า

摊上事儿了

tān shàng shì ér le

 

คำอธิบาย

——งานเข้า เป็นคำกริยา หมายถึง มีปัญหาเดือดร้อนยุ่งยากเข้ามา ตรงกับภาษาจีนว่า 摊上事儿了 tān shàng shì ér le

摊上 หมายถึง ก่อ (เหตุ) ขึ้น, เจอ (อุปสรรค) เข้า, ประสบ (ปัญหา) เข้า

事儿 หมายถึง เรื่องราว ในที่นี้จะเน้นเรื่องปัญหา ความเดือดร้อน และเรื่องยุ่งยาก

 

ตัวอย่าง

 1. 今天突然就摊上事儿了

Jīn tiān tū rán jiù tān shàng shì ér le.

วันนี้อยู่ๆ ก็งานเข้า

 

 1. 真对不起!我害你摊上事儿了

Zhēn duì bù qǐ! Wǒ hài nǐ tān shàng shì ér le.

ขอโทษจริงๆ! ฉันทำให้นายงานเข้าแล้ว

 

 1. 摊上事儿了,网恋被老婆抓到了。

tān shàng shì ér le, wǎng liàn bèi lǎo pó zhuā dào le.

ผมงานเข้าแล้ว คบคนรักทางอินเทอร์เน็ตโดนภรรยาจับได้

 


สนทนาพาที  常用口语

随着…

suí zhe…

หลังจาก… / พร้อมกับ(ที่)… / ตาม…

คำอธิบาย              

——โครงสร้างประโยค ‘随着…’ แสดงถึงการลำดับเรื่องราวหรือเหตุการณ์ โดยวางไว้หน้าอนุประโยคแรก เพื่อบอกความต่อเนื่องของอีกเหตุการณ์หนึ่ง หรือการกระทำอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งมักเกิดขึ้นควบคู่กันหรือตามมาเป็นเงาตามตัว เช่น 1.พร้อมกับการเติบโตของระบบอินเทอร์เน็ต ในเมืองทุกหนทุกแห่งล้วนเต็มไปด้วยอินเทอร์เน็ตคาเฟ่  2.หลังจากราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจของประชาชนยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

‘随着…’ มีความหมายว่า ‘หลังจาก…’  ‘พร้อมกับ(ที่)…’ หรือ ‘ตาม…’

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 随着互联网的发展,城里到处都是网吧。

Suí zhe hù lián wǎng de fā zhǎn,chéng lǐ dào chù dōu shì wǎng bā.

พร้อมกับการเติบโตของระบบอินเทอร์เน็ต ในเมืองทุกหนทุกแห่งล้วนเต็มไปด้วยอินเทอร์เน็ตคาเฟ่

 

 1. 随着物价上涨,人民的经济压力越来越大。

Suí zhe wù jià shàng zhǎng,rén mín de jīng jì yā lì yuè lái yuè dà.

หลังจากราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ภาวะกดดันทางเศรษฐกิจของประชาชนยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

 

 1. 随着一声枪响,一只大雁从天空中掉了下来。

Suí zhe yì shēng qiāng xiǎng,yì zhī dà yàn cóng tiān kōng zhōng diào le xià lái.

หลังจากที่เสียงปืนลั่นขึ้นหนึ่งนัด ห่านป่าตัวหนึ่งก็ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้า

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(A กับ B คุยกันเรื่องความสามารถในการจดจำและประสบการณ์ของมนุษย์)

 

A:    随着年龄的增长,人的记忆力越来越衰退。

Suí zhe nián líng de zēng zhǎng,rén de jì yì lì yuè lái yuè shuāi tuì. 

ตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ความสามารถในการจดจำของมนุษย์ยิ่งเสื่อมถอยลงเรื่อยๆ

 

B:    可是,随着年龄的增长,人的经验也越来越丰富。

Kě shì, suí zhe nián líng de zēng zhǎng,rén de jīng yàn yě yuè lái yuè fēng fù.

แต่ว่าตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น ประสบการณ์ของคนเราก็ยิ่งเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ

 

A:    要是人的记忆力不会随着年龄的增长而衰退多好!

Yào shì rén de jì yì lì bú huì suí zhe nián líng de zēng zhǎng ér shuāi tuì duō hǎo!

ถ้าความสามารถในการจดจำของมนุษย์ไม่ถดถอยไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น ก็จะดีมาก!

 

B:    不可能的,违反自然规律嘛。

Bù kě néng de,wéi fǎn zì rán guī lǜ ma.

เป็นไปไม่ได้หรอก ขัดต่อกฎธรรมชาติแล้วล่ะ