จ-

—– ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเรียนภาษาจีนมากขึ้น ยิ่งเรียน คำศัพท์ยิ่งเยอะและยากขึ้น ด้วยความที่มีคำศัพท์ภาษาจีนมากมายเกินกว่าที่จะเรียนรู้แค่ในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย …—–

—– ทางอาศรมสยาม-จีนวิทยา จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่างๆขึ้นมาในหัวข้อ “ศัพท์จีนนอกตำรา” เพื่อให้ผู้อ่านจำคำศัพท์ และนำไปใช้ได้อย่างดียิ่งขึ้น

ตามมาอ่านใน Ep.52 กันเลยค่ะ

 

เรื่องขี้ประติ๋ว

เรื่องขี้ประติ๋ว หรือ เรื่องจิ๊บๆ  มีความหมายตรงกับภาษาจีนคำว่า 小事一桩 (xiǎo shì yī zhuāng เรื่องเล็กหนึ่งเรื่อง)           

ตัวอย่าง
失恋对我来说只是小事一桩
Shī liàn duì wǒ lái shuō zhī shì xiǎo shì yī zhuāng.
สำหรับผมแล้วอกหักก็แค่เรื่องจิ๊บๆ 

 

只是小事一桩,别挂在心上!
Zhǐ shì xiǎo shì yī zhuāng, bié guà zài xīn shàng!
แค่เรื่องขี้ประติ๋ว อย่าหนักใจไปเลย!

 

这种事对他来说是小事一桩
Zhè zhǒng shì duì tā lái shuō shì xiǎo shì yī zhuāng.
สำหรับเขาแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องขี้ประติ๋ว

 

这个工作交给我好了,小事一桩
Zhè gè gōng zuò jiāo géi wǒ hǎo le, xiǎo shì yī zhuāng.
งานชิ้นนี้มอบให้ผมแล้วกัน  (ก็แค่) เรื่องขี้ประติ๋ว

 

*************************************

ศัพท์ใกล้เคียง

เรื่องเล็กๆ น้อยๆ   –>

ในภาษาจีนมีสำนวน 芝麻绿豆点事儿 zhī má lǜ dòu diǎn shì ér เรื่องเม็ดถั่วเขียวกับเม็ดงา หรือ 芝麻绿豆大的事儿 zhī má lǜ dòu dà de shì ér เรื่องใหญ่เท่าเม็ดถั่วเขียวกับเม็ดงา  หมายถึง ‘เรื่องเล็กๆ น้อยๆ’  ซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกับ ‘เรื่องขี้ประติ๋ว’ หรือ ‘เรื่องจิ๊บๆ’

 

ตัวอย่าง
芝麻绿豆点事儿,我不想干涉。
Zhī má lǜ dòu diǎn shì ér,wǒ bù xiǎng gān shè.

芝麻绿豆大的事儿,我不想干涉。
Zhī má lǜ dòu dà de shì ér,wǒ bù xiǎng gān shè.
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ  ฉันไม่อยากก้าวก่าย

 

芝麻绿豆点事儿,你别往心里去
Zhī má lǜ dòu diǎn shì ér,nǐ bié wǎng xīn lǐ qù.

芝麻绿豆大的事儿,你别往心里去
zhī má lǜ dòu dà de shì ér,nǐ bié wǎng xīn lǐ qù.
เรื่องเล็กๆ น้อยๆ  คุณอย่าเอาไปใส่ใจ

 

宋财连芝麻绿豆点事儿都要去问老婆。
Sòng Cái lián zhī má lǜ dòu diǎn shì ér dōu yào qù wèn lǎo pó. 

宋财连芝麻绿豆大的事儿都要去问老婆。
Sòng Cái lián zhī má lǜ dòu dà de shì ér dōu yào qù wèn lǎo pó. 
สมชายแม้แต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ก็ต้องไปถามภรรยา

 

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา