ภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสน 以为 yǐwéi, 认为 rènwéi & 认定 rèndìng

2020-12-03T15:42:54+07:00ธันวาคม 10th, 2020|

เคยสังเกตไหมว่า คำศัพท์ภาษาจีนบางคำที่เราใช้บ่อยๆ มักจะสร้างความสับสนให้แก่ผู้เรียนอยู่เสมอ ดังนั้นทางอาศรมสยาม-จีนวิทยาได้นำเสนอภาษาจีนที่คนไทยใช้สับสนค่ะ