อักษรจีน

เหตุใดคนจีนสมัยโบราณถึงเขียนอักษรเป็นแนวตั้ง?

2021-10-21T13:52:11+07:00ตุลาคม 7th, 2021|

ปกติเราเขียนและอ่านหนังสือจากทางซ้ายไปทางขวา แต่คนจีนในสมัยโบราณจะเขียนและอ่านหนังสือจากขวาไปซ้าย มีเหตุผล 3 ประการ ได้แก่ 1. ลักษณะหนังสือของยุคโบราณ 2. วิธีการเขียนและอ่านหนังสือของคนยุคโบราณ  3. อักษรจีนในยุคแรกเริ่มมีลักษณะเป็นอักษรภาพ ซึ่งไม่ใช่การสะกดคำ

ที่มาของการติดตัวอักษร ‘福’ (ความสุข) ไว้ที่ประตู

2021-05-31T11:47:09+07:00พฤษภาคม 31st, 2021|

ชาวจีนมักดีอกดีใจเป็นพิเศษในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า (คืนก่อนตรุษจีน) บนบานประตูของแต่ละบ้านจะมีตัวอักษร ‘福’ (ความสุข) ติดอยู่ ความเป็นมาของประเพณีนิยมเหล่านี้มีที่มาอย่างไร?

ที่มาของคําว่า “吃醋” (หึงหวง)

2021-05-14T10:58:02+07:00พฤษภาคม 14th, 2021|

มีเรื่องเล่ากันว่า จักรพรรดิถังไท่จง (唐太宗 ค.ศ. 598-649) แห่งราชวงศ์ถัง (唐 ค.ศ. 618-907) มีรับสั่งให้ปูนบําเหน็จแก้วแหวนเงินทอง พร้อมกับอิสตรีจํานวนหนึ่งเป็นรางวัลแก่ฝางเสวียนหลิง (房玄龄 ค.ศ. 579-648)

เรื่องของอักษร 嫁 กับ 娶

2020-12-02T16:36:12+07:00ธันวาคม 2nd, 2020|

อักษร 嫁 กับ 娶 ต่างมีส่วนประกอบที่เหมือนกัน คือ  女 (nǚ สตรี ผู้หญิง) คำว่า 嫁 (jià) หมายถึง ผู้หญิงแต่งงานเข้าบ้านผู้ชาย ส่วน 娶 (qǔ) หมายถึงผู้ชายแต่งงานรับผู้หญิงเข้าบ้าน

เรื่องของอักษร 婚 กับ 昏

2020-11-18T10:17:56+07:00พฤศจิกายน 18th, 2020|

อักษร 婚 (hūn แต่งงาน) ประกอบไปด้วยอักษร 2 ส่วน ส่วนซ้าย 女 (nǚ ผู้หญิง) ระบุความหมายว่าเกี่ยวกับผู้หญิง และส่วนขวา 昏

วิวัฒนาการของตัวอักษร 饮

2020-11-05T15:56:16+07:00พฤศจิกายน 5th, 2020|

饮 yǐn หมายถึง ดื่ม ใช้เป็นทั้งคำกริยาและคำนาม เมื่อใช้เป็นคำกริยา เช่น 饮水 (yǐn shuǐ ดื่มน้ำ) 饮茶  (yǐn chá ดื่มชา)

วิวัฒนาการของตัวอักษร 鼠

2020-10-19T11:04:55+07:00ตุลาคม 19th, 2020|

อักษร 鼠 สามารถบ่งบอกและยืนยันว่า ‘หนู’ เป็นสัตว์ที่อยู่คู่สังคมมนุษย์มาช้านาน เพราะว่าชาวจีนประดิษฐ์อักษร 鼠 (shǔ หนู) ขึ้นตั้งแต่หลายพันปีที่แล้ว

วิวัฒนาการของตัวอักษร 取

2020-10-08T17:00:46+07:00ตุลาคม 8th, 2020|

ชาวจีนยุคโบราณจึงคิดวิธีการอันแยบคายในการตรวจสอบผลงานการรบของเหล่าทหารขึ้นมา คือเมื่อสังหารศัตรูได้หนึ่งคนก็ให้ตัดหูซ้ายมาหนึ่งข้าง แล้วนำกลับมามอบแก่ผู้นำฝ่ายตน เพื่อเป็นหลักฐานว่าตนได้สังหารศัตรูจริง ซึ่งหูหนึ่งข้างมีค่าเท่ากับศัตรูหนึ่งคน เรื่องดังกล่าวเป็นที่มาของอักษร 取

พัฒนาการของตัวอักษรจีน

2020-10-15T15:57:55+07:00กันยายน 22nd, 2020|

ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานถึงห้าพันกว่าปี โดยมีพัฒนาการในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นในด้านการเมือง การศึกษา เทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่ง ‘ตัวอักษรจีน’ ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีวิวัฒนาการมาอย่างช้านานเช่นเดียวกัน โดยสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

วิวัฒนาการของอักษร 子

2020-10-08T17:03:43+07:00กันยายน 2nd, 2020|

อักษร 子 (zǐ บุตรหรือคน) มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยผ่านกระบวนการวิวัฒนาการอย่างซับซ้อนหลายยุคหลายสมัย

Go to Top