องครักษ์ในพระราชวังต้องห้ามต้องถูกตอนหรือไม่

2021-11-08T10:02:48+07:00พฤศจิกายน 8th, 2021|

สมัยโบราณไม่มีผู้ชายอยู่ในในพระราชวังนอกจากจักรพรรดิ ผู้ชายที่เหลือก็ถูกตอนจนกลายเป็นขันที จึงมีผู้สงสัยว่าองครักษ์ผู้รักษาความปลอดภัย มีร่างกายกำยำล่ำสันต้องถูกตอนหรือไม่