—–สมัยโบราณไม่มีผู้ชายอยู่ในในพระราชวังนอกจากจักรพรรดิ ผู้ชายที่เหลือก็ถูกตอนจนกลายเป็นขันที จึงมีผู้สงสัยว่าองครักษ์ผู้รักษาความปลอดภัย มีร่างกายกำยำล่ำสันต้องถูกตอนหรือไม่

—–คำตอบคือ ไม่จำเป็นต้องตอน

—–เหตุผลประการแรก: การตัดอัณฑะของทหารองครักษ์ไม่ใช่วิธีที่ฉลาด เพราะหากผู้ชายไม่มีลูกอัณฑะ ก็จะไม่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน นานวันเข้ากล้ามเนื้อจะฝ่อ ความแข็งแกร่งจะลดลง ไม่สมกับบทบาทหน้าที่ “ผู้พิทักษ์พระองค์” ที่ต้องคอยปกป้องพระจักรพรรดิ

—–เหตุผลประการที่สอง : ทหารองครักษ์กับขันทีมาจากชนชั้นสังคมที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่นในราชสำนักชิง องครักษ์ผ่านการคัดเลือกจากสังคมชั้นสูง ทหารทุกนายจะต้องเป็นญาติกับองค์จักรพรรดิไม่มากก็น้อย เป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของจักรพรรดิเอง ซึ่งสามัญชนทั่วไปไม่สามารถเป็นได้ ต่างจากขันทีที่เป็นคนธรรมดาและส่วนใหญ่มาจากครอบครัวยากจน

—–เหตุผลประการที่สาม : โดยปกติทหารองครักษ์จะไม่มีโอกาสเข้าไปในวังหลังส่วนใน พวกเขาปฏิบัติหน้าที่เฉพาะในวังหน้า ดูได้จากพระราชวังต้องห้าม กิจกรรมของทหารรักษาพระองค์ส่วนใหญ่อยู่ส่วนกลางและส่วนหน้าของวัง เช่น ประตูไท่เหอ (太和门) ประตูเชียนชิง (千清门) ประตูเสินอู่ (神武门) ประตูหนิงโซ่ว (宁寿门) ฯลฯ สำหรับสถานที่ที่นางสนมอาศัยอยู่จะมีกฏต้องห้ามอย่างเคร่งครัด ห้ามมิให้เข้าไปอย่างเด็ดขาด องครักษ์จึงไม่มีโอกาสใกล้ชิดกับฮองเฮา ไทเฮา หรือสนมนางในได้ จึงไม่จำเป็นต้องถูกตอน