มังกรปลดทุกข์ : ส้วมและสุขาในหน้าประวัติศาสตร์จีน

2020-07-22T14:47:44+07:00มิถุนายน 28th, 2019|

ส้วมและสุขาเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตมนุษย์ นักประวัติศาสตร์บางท่านกล่าวว่า อารยธรรมของมนุษย์ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อมนุษย์ประดิษฐ์ตัวอักษร แต่เริ่มต้นเมื่อมนุษย์สร้างห้องส้วมขึ้น