สรุปการบรรยาย “แนวทางการพัฒนาตนสู่ล่ามจีน-ไทย ไทย-จีน สำหรับผู้สนใจงานล่าม”

2021-04-29T13:44:32+07:00เมษายน 29th, 2021|

ล่าม คือ บุคคลผู้เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้ามภาษา ข้ามวัฒนธรรมด้วยวาจา ณ สถานที่และทันที การล่ามคือแขนงหนึ่งของการแปล เป็นการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ถ่ายทอดความหมายจากภาษาต้นทางสู่ภาษาปลายทางโดยผ่านการพูด