ราชวงศ์ซาง

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจีนยุคโบราณ

2023-08-07T09:11:19+07:00มิถุนายน 8th, 2023|

แม้ว่าสังคมจีนสมัยโบราณจะอยู่ในบริบทของระบบตระกูลแซ่[1] (宗族制度) การทำหน้าที่แก้ไขความขัดแย้ง หรือยุติข้อพิพาทโดยส่วนใหญ่จะขึ้นกับอำนาจของประมุขในชุมชนนั้นๆ แต่ในขณะเดียวกันชาวจีนก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของกฎหมายมาตั้งแต่โบราณกาล เช่น กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับเพื่อรักษาความสงบ และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

ฟู่ห่าว ราชินีนักรบแห่งราชวงศ์ซาง

2020-07-22T15:23:17+07:00กรกฎาคม 2nd, 2019|

สตรีนางหนึ่งซึ่งนับว่ามีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์จีนอย่างมากก็คือ ฟู่ห่าว (妇好 ปีเกิดไม่ชัดเจน-1200 ปีก่อนคริสต์ศักราช) วีรสตรีแห่งราชวงศ์ซาง (商 1600-1046 ปีก่อนคริสต์ศักราช)

Go to Top