‘ยงเจิ้ง’ ฮ่องเต้ผู้ทรงพระวิริยปรีชา

2023-07-19T09:35:08+07:00ธันวาคม 10th, 2020|

จักรพรรดิยงเจิ้งทรงเลือกพระราชวังไท่เหอ (太和殿)  เป็นสถานที่สำหรับเสด็จออกว่าราชการแผ่นดิน ในสมัยนั้นพระราชวังจะใช้สำหรับออกมหาสมาคมหรือประกอบพระราชพิธีสำคัญเท่านั้น เช่น พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชพิธีอภิเษกสมรส