กู่ฉิน หมากล้อม ลายสือศิลป์ จิตรกรรม (琴棋書畫)

2020-07-20T17:16:19+07:00ธันวาคม 23rd, 2019|

คนจีนเป็นชนชาติที่รอบรู้เรื่องศิลปะแห่งนันทนาการอย่างยิ่ง นันทนาการแต่ละชนิดมีความประณีตและหยาบกระด้างต่างกันไป