ด้วยภูมิประเทศอันหลากหลายของจีน ก่อให้เกิดภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจีนต่างนับถือขึ้นมากมาย  1 ในนั้นก็มีเขาชิงเฉิงซาน แห่งมณฑลเสฉวน


ชิงเฉิงซาน
: ขุนเขาเขียวแห่งศาสนาเต๋า

—–เขาชิงเฉิงซาน (青城山) ตั้งอยู่ในเมืองตูเจียงเยี่ยน (都江堰市) มณฑลเสฉวน (四川省) ซึ่งห่างจากเขื่อนตูเจียงเยี่ยนไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว 10 กิโลเมตรและห่างจากเมืองเฉิงตู (成都市) เมืองเอกของมณฑลเสฉวนราว 68 กิโลเมตร เขาชิงเฉิงซานมีพื้นที่ทั้งหมด 200 ตารางกิโลเมตร ด้านหลังเขาติดกับแม่น้ำหมินเจียง ยอดเขาสูงสุดคือ ยอดเหล่าจวินเก๋อ (老君閣) หรือยอดเหล่าเซียวติ่ง (老霄頂) ซึ่งมีความสูง 1,260 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ส่วนชื่อเขาชิงเฉิงซาน[1] นั้นหมายถึง ภูเขาที่เหมือนเมืองแห่งแมกไม้สีเขียว ซึ่งมาจากลักษณะยอดเขาน้อยใหญ่อันเขียวขจีทั้ง 36 ยอดที่โอบล้อมกันจนดูคล้ายเมืองเมืองหนึ่ง

 เขาชิงเฉิงซาน

—–เขาชิงเฉิงซานเป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ป่าเขามีความหลากหลายทางชีวภาพ อุดมไปด้วยพืชพันธุ์เขตร้อนและเขตอบอุ่นมากมายหลายร้อยชนิด ซึ่งล้วนเป็นต้นไม้ไม่ผลัดใบ ภูเขาแห่งนี้จึงเขียวชอุ่มตลอดปี  ลักษณะอากาศบนเขาเย็นสบายและชุ่มชื้น อีกทั้งยังสะอาดและสดชื่นเหมาะสำหรับให้นักท่องเที่ยวมาพักผ่อนหย่อนใจและสูดอากาศบริสุทธิ์

—–นอกจากความสำคัญในด้านทรัพยากรธรรมชาติแล้ว เขาแห่งนี้ยังได้ชื่อว่ามีความสำคัญทางศาสนาเต๋า (道教) อีกด้วย กล่าวคือ เชื่อกันว่านักพรตจางเต้าหลิง [2] (張道陵) ผู้ให้กำเนิดศาสนาเต๋าได้เดินทางมาบำเพ็ญพรตที่เขาแห่งนี้จนสำเร็จเป็นเซียนเหาะขึ้นสวรรค์ไป ภูเขาแห่งนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาเต๋า

—–ในการเที่ยวชมเขาชิงเฉิงซาน เขาแห่งนี้แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักๆ คือส่วนหน้าและส่วนหลัง ภูเขาส่วนหน้ามีจุดชมธรรมชาติอันงดงามมากมาย เช่น ป่าเขา ลำธาร น้ำตก เมฆหมอก เป็นต้น อีกทั้งยังมีสถาปัตยกรรมโบราณของศาสนาเต๋า (宮觀) อันวิจิตรบรรจงกระจายอยู่หลายจุด  โดยมีอารามเทียนซือ (天師洞) เป็นศูนย์กลางและรายรอบไปด้วยสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เช่น อารามเจี้ยนฝู (建福宮), อารามซ่างชิง (上清宮), อารามจู่ซือ (祖師殿), อารามหยวนหมิง (圓明宮), อารามอวี้ชิง (玉清宮), อารามเฉาหยาง (朝陽洞) เป็นต้น  แต่ภูเขาส่วนหลังนั้นพื้นที่ทางธรรมชาติยังไม่ได้บุกเบิกและพัฒนาเท่าที่ควร เส้นทางท่องเที่ยวขรุขระและลาดชัน นักท่องเที่ยวในส่วนนี้จึงมักจะเป็นพวกนักปีนเขาเสียมากกว่า

   อารามเจี้ยนฝู

 

 ทิวทัศน์เขาชิงเฉิงซาน

—–เขาชิงเฉิงซานถือเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางธรรมชาติที่สำคัญและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประเทศ  ทั้งยังได้รับสมญานามว่า ‘ภูเขียวอันสงบและศักดิ์สิทธิ์ใต้ผืนฟ้า’  ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000  เขาชิงเฉิงซานยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกับเขื่อนตูเจียงเยี่ยน และเนื่องจากทั้งสองสถานที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเขื่อนตูเจียงเยี่ยนจึงมิควรพลาดเที่ยวชมเขาชิงเฉิงซานด้วยเช่นกัน

 


[1] คำว่า ‘ชิง’ (青) แปลว่า  สีเขียว  คำว่า ‘เฉิง’ (城) แปลว่า  เมือง และคำว่า ‘ซาน’ (山) แปลว่า  ภูเขา

[2] เล่าลือกันว่านักพรตจางเต้าหลิง เกิดในปี ค.ศ. 34 และเสียชีวิตในปี ค.ศ.156 หรือ ค.ศ.178  ยุคฮั่นตะวันออก (ค.ศ. 25 – 200)  ได้รับการยกย่องจากสานุศิษย์ให้เป็นจู่เทียนซือ (祖天師) หรือปฐมเทพาจารย์แห่งศาสนาเต๋า

 

เรียบเรียงโดย ทีมงานอาศรมสยาม-จีนวิทยา