ดาวน์โหลดจดหมายข่าว ปี 2558

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 110 – 一箭双雕 / 一错再错 / 一拖再拖 / 一刀两断 / ข้อแตกต่างของ 认识 และ 知道 / A点儿B点儿都… (จะ) A หรือ B ก็…

2020-08-14T11:20:30+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 110 - 一箭双雕 / 一错再错 / 一拖再拖 / 一刀两断 / ข้อแตกต่างของ 认识 และ 知道 / A点儿B点儿都… (จะ) A หรือ B ก็…

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 161 – สุสานผู้ครองแคว้นฉู่สมัยราชวงศ์ฮั่นในเมืองสวีโจว

2020-08-14T11:19:00+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 161 - สุสานผู้ครองแคว้นฉู่สมัยราชวงศ์ฮั่นในเมืองสวีโจว

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 109 – 一步一个脚印 / 一朝天子一朝臣 / 一物降一物 / A不… B也… A ไม่… B ก็ (น่าจะ)… / 不…也… ไม่…ก็น่าจะ… / …也不… ก็ไม่…

2020-08-14T11:16:20+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 109 - 一步一个脚印 / 一朝天子一朝臣 / 一物降一物 / A不… B也… A ไม่… B ก็ (น่าจะ)… / 不…也… ไม่…ก็น่าจะ… / …也不… ก็ไม่...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 160 – คดีแมวดาวสับเปลี่ยนองค์ชาย เรื่องจริงหรืออิงนิยาย

2020-08-14T11:17:39+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

พฤศจิกายน 2558 จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 160 - คดีแมวดาวสับเปลี่ยนองค์ชาย เรื่องจริงหรืออิงนิยาย

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 108 – 一穷二白 / 一来二去 / 一清二楚 / 一是一, 二是二 / 一不做,二不休 / 一分为二 / ข้อแตกต่างของ 出身 และ 出生 / 就…来说 สำหรับ…

2020-08-14T11:13:05+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 108 - 一穷二白 / 一来二去 / 一清二楚 / 一是一, 二是二 / 一不做,二不休 / 一分为二 / ข้อแตกต่างของ 出身 และ 出生 / 就…来说 สำหรับ...

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 159 – ต้าอวี่ มหาบุรุษผู้ขจัดปัญหาอุทกภัย

2020-08-14T11:11:34+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 159 - ต้าอวี่ มหาบุรุษผู้ขจัดปัญหาอุทกภัย

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 107 – 一唱一和 / 一板一眼 / 一五一十 / 一模一样 / 一针一线 / 爱…就… ชอบจะ…ก็… / 照…不误 …เหมือนเคยไม่มีพลาด

2020-08-14T11:08:01+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 107 - 一唱一和 / 一板一眼 / 一五一十 / 一模一样 / 一针一线 / 爱…就… ชอบจะ...ก็... / 照…不误 ...เหมือนเคยไม่มีพลาด

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 106 – 等米下锅 / 偷鸡不成蚀把米 / 鱼米之乡 / 生米煮成熟饭 / 落汤鸡 / 心灵鸡汤 / 杀鸡取卵 / 鸡蛋里挑骨头 / ข้อแตกต่างของ 热 และ 烫

2020-08-14T11:03:51+07:00สิงหาคม 14th, 2020|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 106 - 等米下锅 / 偷鸡不成蚀把米 / 鱼米之乡 / 生米煮成熟饭 / 落汤鸡 / 心灵鸡汤 / 杀鸡取卵 / 鸡蛋里挑骨头 / ข้อแตกต่างของ 热 และ 烫

Go to Top