จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 199 – 半瓶子醋 น้ำส้มสายชูครึ่งขวด/รู้แบบงูๆ ปลาๆ / ไม่เก่งแล้วยังอวดฉลาด / 自夸 / 自吹自擂 / คุยโวโอ้อวด / คุยอวดตัวเอง /…莫不是… / …คงไม่ใช่… / …คงไม่ได้…/ …哪能… / …จะ…ได้อย่างไร… / …จะ…ได้ยังไง…

2023-05-30T10:51:51+07:00เมษายน 26th, 2023|

จดหมายข่าวฯ ภาษาและไวยากรณ์ 199 - 半瓶子醋 น้ำส้มสายชูครึ่งขวด/รู้แบบงูๆ ปลาๆ / ไม่เก่งแล้วยังอวดฉลาด / 自夸 / 自吹自擂 / คุยโวโอ้อวด / คุยอวดตัวเอง /…莫不是... / ...คงไม่ใช่... / …คงไม่ได้…/ …哪能... / ...จะ...ได้อย่างไร... / ...จะ...ได้ยังไง...