20231月刊  


คำจีนใช้สนุก 有趣的词语

                                    cèng        rè dù

สำนวน                           蹭         热度

แปลทีละคำศัพท์         สัมผัส / แอบอิง       ระดับความร้อน

แอบอิงความร้อน โหนกระแส

แปลเอาความ               หวังจะเกาะกระแสดัง / หวังเกาะ (คนดัง หรือ กระแส) / โหนกระแส (หวังจะดัง)

คำอธิบายเพิ่มเติม       สำนวนสมัยใหม่ มักใช้เป็นคำวิจารณ์ กล่าวถึงบุคคลที่จงใจเอาตัวเองไปข้องเกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือเหตุการณ์ที่กำลังดังเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตัวเอง หรือทำให้ตัวเองกลายเป็นจุดสนใจในสังคม เช่น หยิบยกประเด็นดังที่กำลังอยู่ในกระแสขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ หรือกล่าวอ้างว่าตนเป็นญาติกับบุคคลมีชื่อเสียง เป็นต้น

 

ตัวอย่าง

 1. 你滚远点儿! 别来蹭热度

          Nǐ gǔn yuǎn diǎn ér! Bié lái cèng rè dù.

คุณไปไกลๆ หน่อย! อย่ามาหวังเกาะกระแสดัง

 

 1. 那两个明星相互指责对方蹭热度

Nà liǎng gè míng xīng xiāng hù zhǐ zé duì fāng cèng rè dù.

ดารา 2 คนนั้นกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายหวังมาเกาะกระแสดังของตน

 

 1. 蹭热度是新艺人让自己出名的一种手段。

Cèng rè dù shì xīn yì rén ràng zì jǐ chū míng de yì zhǒng shǒu duàn.

ขอเอี่ยวประเด็นร้อนเป็นวิธีหนึ่งที่ศิลปินหน้าใหม่ทำเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเอง


 

cèng  chī  cèng  hē

สำนวน                           蹭   吃  蹭    喝

แปลทีละคำศัพท์         สัมผัส / แอบอิง        กิน              สัมผัส / แอบอิง    ดื่ม

แปลเอาความ               ตีเนียนกินฟรี

คำอธิบายเพิ่มเติม       เป็นคำศัพท์สมัยใหม่ ใช้กล่าวถึงพฤติกรรมที่เข้าไปตีสนิทเพียงเพื่อหวังกินฟรี โดยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ใกล้เคียงกับสำนวนจีนว่า 蹭饭  cèng fàn หมายถึง ขอข้าวกินฟรี, ตีเนียนกินฟรี โดยคำว่า 蹭 ในที่นี้มีความหมายว่า ขอมีเอี่ยว หรือขอเอี่ยวด้วย

ตัวอย่าง

 1. 蹭吃蹭喝已经养成习惯了。

         Tā cèng chī cèng hē yǐ jīng yǎng chéng xí guàn le.

เขาตีเนียนกินฟรีจนกลายเป็นนิสัยแล้ว

 

 1. 大家都知道他喜欢蹭吃蹭喝

Dà jiā dōu zhī dào tā xǐ huān cèng chī cèng hē.

ทุกคนต่างรู้ว่าเขาชอบตีเนียนกินฟรี

 

 1. 蹭吃蹭喝的行为真令人厌恶!

Cèng chī cèng hē de xíng wéi zhēn lìng rén yàn wù!

พฤติกรรมตีเนียนกินฟรีทำให้คนอื่นรังเกียจจริงๆ !


 

cèng   fàn

สำนวน                            蹭     饭

แปลทีละคำศัพท์           สัมผัส / แอบอิง    ข้าว

แปลเอาความ                 ตีเนียนกินฟรี / (ขอ) อาศัยกินฟรี

คำอธิบายเพิ่มเติม         เป็นสำนวนสมัยใหม่ สื่อความหมายไปในทางลบ 蹭 cèng ในที่นี้บ่งบอกพฤติกรรมว่า ขอเอี่ยวด้วยในเรื่องที่ได้ประโยชน์ แต่ทำเนียนไม่ยอมเสียเงินแม้แต่บาทเดียว 饭 fàn ในที่นี้หมายถึง อาหาร หรือของกินทั่วไป

 

ตัวอย่าง

 1. 张明到处蹭饭吃,脸皮真厚!
  Zhāng míng dào chù cèng fàn chī, liǎn pí zhēn hòu!

จางหมิงตีเนียนกินฟรีไปทั่ว หน้าหนาจริงๆ !

 

 1. 每逢月底我就到父母家蹭饭吃。

Měi féng yuè dǐ wǒ jiù dào fù mǔ jiā cèng fàn chī.

พอถึงสิ้นเดือนทีไรฉันก็จะไปที่บ้านพ่อแม่อาศัยกินฟรี

 

 1. 姐姐家的饭菜好吃,明天我们去蹭饭吧。

  Jiě jie jiā de fàn cài hǎo chī, míng tiān wǒ men qù cèng fàn ba.

อาหารของบ้านพี่สาวอร่อย พรุ่งนี้เราไปขออาศัยกินฟรีกันเถอะ


 ศัพท์และสำนวนน่ารู้ 

ออเดิ๊ร์ฟ

开胃菜 / 前菜

kāi wèi cài / qián cài

 

คำอธิบาย

ออเดิ๊ร์ฟ หมายถึง สิ่งที่นำเสนอเล็กน้อยก่อน แล้วจึงนำเสนอทั้งหมดภายหลัง เดิม ‘ออเดิ๊ร์ฟ’ หมายถึง อาหารเรียกน้ำย่อย, อาหารที่กินก่อนอาหารจานหลัก ภายหลังถูกนำมาเปรียบเทียบในความหมาย สิ่งที่นำเสนอเล็กน้อยก่อน มาจากภาษาฝรั่งเศสว่า Hors d’oeuvre หมายถึง อาหารเรียกน้ำย่อย ใกล้เคียงกับภาษาจีนว่า 开胃菜 kāi wèi cài หรือ 前菜 qián cài  โดยคำว่า 开胃 หมายถึง  เปิดกระเพาะ,เรียกน้ำย่อยเพื่อให้เจริญอาหาร, 前 หมายถึง ก่อนหน้า

 

ตัวอย่าง

 1. 拳手赛前演练几招,算作“开胃菜”。

Quán shǒu sài qián yǎn liàn jǐ zhāo, suàn zuò “kāi wèi cài”.

นักมวยซ้อมโชว์เล็กน้อยก่อนต่อยจริง ถือว่าเป็น ‘ออเดิ๊ร์ฟ

 

 1. 我们提供的“开胃菜”是免费的。

Wǒ men tí gōng de “kāi wèi cài”, shì miǎn fèi de.

ออเดิ๊ร์ฟ’ ที่พวกเรานำเสนอให้เป็นของฟรี (ไม่คิดเงิน) ครับ

 

 1. 价格不同,前菜的内容也不同。

Jià gé bù tóng, qián cài de nèi róng yě bù tóng.

ราคาต่างกัน  รายการอาหารของออเดิ๊ร์ฟก็แตกต่างกัน

 

 • ข้อสังเกต: เมื่อ 开胃菜 สื่อความหมายในเชิงอุปมาอุปไมยดังตัวอย่างที่ 2-3 ภาษาจีนจะใส่เครื่องหมาย อัญประกาศคู่ (“…”) เพื่อให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ

สนทนาพาที常用口语

还是的好

…hái shì…de hǎo

…ดีกว่า

คำอธิบาย

โครงสร้างประโยค “…还是…的好” ใช้ในกรณีที่ผู้พูดต้องการชี้ให้เห็นว่า ควรเลือกวิธีการตามที่เสนอจะดีที่สุด สำหรับข้อจำกัดหรือสถานการณ์ในขณะนั้น เช่น 1.เรื่องแบบนี้ปรึกษากับพ่อแม่ดีที่สุด  2.พูดความจริงดีที่สุด ไม่อย่างนั้นพวกนายได้เจอดีแน่

       “…还是…的好” มีความหมายว่า  “…ดีกว่า”                                     

 

ตัวอย่างประโยค

 1. 这种事还是跟父母商量的好

Zhè zhǒng shì hái shì gēn fù mǔ shāng liáng de hǎo.

เรื่องแบบนี้ปรึกษากับพ่อแม่ดีกว่า

 

 1. 还是说实话的好,不然事态会更糟糕!

Hái shì shuō shí huà de hǎo,bù rán shì tài huì gèng zāo gāo!

พูดความจริงดีกว่า ไม่อย่างนั้นสถานการณ์จะแย่ยิ่งกว่านี้!

 

 1. 外边要下雨啦,我们还是赶快回家的好

Wài biān yào xià yǔ la,wǒ men hái shì gǎn kuài huí jiā de hǎo.

ข้างนอกฝนจะตกแล้วนะ พวกเรารีบกลับบ้านดีกว่า

 

ตัวอย่างบทสนทนา

(A เห็นขโมยกำลังล้วงกระเป๋าคนอื่นอยู่ จึงบอก B แล้วเตรียมตัวจะเข้าไปช่วยจับขโมย)

A:    你看,那三个人正在掏别人的钱包!

Nǐ kàn,nà sān gè rén zhèng zài tāo bié rén de qián bāo!

คุณดูสิ สามคนนั้นกำลังล้วงกระเป๋าคนอื่นอยู่!

B:     小偷人比我们多,还是别管闲事的好

Xiǎo tōu rén bǐ wǒ men duō, hái shì bié guǎn xián shì de hǎo.

พวกขโมยมีคนมากกว่าเรา อย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านดีกว่า

A:    不行!这是公害,我们不能视若无睹!

Bù xíng! Zhè shì gōng hài,wǒ men bù néng shì ruò wú dǔ!

ไม่ได้ นี่เป็นภัยสาธารณะ พวกเราจะทำเป็นไม่เห็นไม่ได้!

B:    那我们别去招惹小偷,还是报警的好

Nà wǒ men bié qù zhāo rě xiǎo tōu, hái shì bào jǐng de hǎo.

ถ้าอย่างนั้นพวกเราอย่าไปมีเรื่องกับพวกขโมย แจ้งตำรวจดีกว่า