กร๊อบแกร๊บ (เสียงกระดูกลั่น) 咔咔 kā kā หรือ 咯咯 gē gē – เสียงกระดูกลั่นดังกร๊อบแกร๊บ

ตัวอย่าง

走路时膝关节为何会咔咔响?
Zǒu lù shí xī guān jié wèi hé huì kā kā xiǎng?
走路时膝关节为何会咯咯响?
Zǒu lù shí xī guān jié wèi hé huì gē gē xiǎng?
เวลาเดินข้อต่อหัวเข่าทำไมถึงมีเสียงดังกร๊อบแกร๊บ?

伸懒腰的时候,胳膊肘总是咔咔响。
Shēn lǎn yāo de shí hòu, gē bó zhǒu zǒng shì kā kā xiǎng.
伸懒腰的时候,胳膊肘总是咯咯响。
Shēn lǎn yāo de shí hòu, gē bó zhǒu zǒng shì gē gē xiǎng.
เวลาบิดขี้เกียจ กระดูกข้อศอกมักลั่นดังกร๊อบแกร๊บ

 

ครอก 呼噜 hū lū – เสียงกรนดังครอกๆ

ตัวอย่าง

他刚躺下就发出了呼噜呼噜的鼾声。
Tā gāng tǎng xià jiù fā chū le hū lū hū lū de hān shēng.
เขาเพิ่งจะนอนลงไปก็ส่งเสียงกรนดังครอกๆ

室友呼噜呼噜的鼾声吵得他无法入睡。
Shì yǒu hū lū hū lū de hān shēng chǎo de tā wú fǎ rù shuì.
เสียงกรนครอกๆ ของเพื่อนร่วมห้องดังรบกวนจนเขานอนหลับไม่ได้

เกร็ดน่ารู้

– หากเพิ่มคำว่า 声 shēng เข้าไปข้างท้ายเป็น 呼噜声 hū lū shēng จะแปลว่า เสียงกรน
– หากเพิ่มคำว่า 打 dǎ เข้าไปเป็น 打呼噜 จะแปลว่า กรน

爸爸睡觉时总会打呼噜,而且呼噜声特别大。
Bà ba shuì jiào shí zǒng huì hū lū, ér qiě hū lū shēng tè bié dà.
คุณพ่อเวลานอนหลับมักจะกรน และเสียงกรนดังมาก

 

โครกคราก 咕咕 gū gū – เสียงท้องร้องเพราะความหิว

ตัวอย่าง

肚子饿得咕咕叫。
Dù zi è de gū gū jiào.
หิวจนท้องร้องโครกคราก

我没吃早饭,现在肚子咕咕叫了。
Wǒ méi chī zǎo fàn, xiàn zài dù zi gū gū jiào le.
ฉันไม่ได้กินข้าวเช้า ตอนนี้ท้องร้องโครกครากแล้ว

 

ตึกตัก 嗵嗵 tōng tōng หรือ 怦怦 pēng pēng หรือ 扑通 pū tōng – เสียงหัวใจเต้นตึกตัก ในภาษาจีนใช้ได้ทั้ง 嗵嗵 tōng tōng, 怦怦 pēng pēng และ 扑通 pū tōng (หรือเขียนได้อีกแบบว่า 噗嗵 pū tōng)

ตัวอย่าง

见到偶像真人,我的心嗵嗵直跳。
Jiàn dào ǒu xiàng zhēn rén, wǒ de xīn tōng tōng zhí tiào.
见到偶像真人,我的心怦怦直跳。
Jiàn dào ǒu xiàng zhēn rén, wǒ de xīn pēng pēng zhí tiào.
见到偶像真人,我的心扑通直跳。
Jiàn dào ǒu xiàng zhēn rén, wǒ de xīn pū tōng zhí tiào.
ได้พบกับไอดอลตัวจริง หัวใจของฉันเต้นดังตึกตักๆ

接受面试前,我的心一直在嗵嗵跳。
Jiē shòu miàn shì qián, wǒ de xīn yì zhí zài tōng tōng tiào.
接受面试前,我的心一直在怦怦跳。
Jiē shòu miàn shì qián, wǒ de xīn yì zhí zài pēng pēng tiào.
接受面试前,我的心一直在扑通跳。
Jiē shòu miàn shì qián, wǒ de xīn yì zhí zài pū tōng tiào.
ก่อนเข้า (รับการ) สอบสัมภาษณ์ หัวใจของฉันเต้นดังตึกตักๆ ตลอดเวลา

 

ฮัดเช่ย 阿嚏 ā tì – เสียงจามดังฮัดเช่ย

ตัวอย่าง

阿嚏!”宋旺大声打喷嚏。
Ā tì!” Sòng Wàng dà shēng dǎ pēn tì.
ฮัดเช่ย!” สมหวังจามเสียงดัง

他刚走进门就连打喷嚏“阿嚏…阿嚏…
Tā gāng zǒu jìn mén jiù lián dǎ pēn tì “ā tì…ā tì…
เขาเพิ่งจะเดินเข้าบ้านก็จามถี่ๆ “ฮัดเช่ย…ฮัดเช่ย…

เกร็ดน่ารู้

หากกล่าวถึงกริยาจาม ภาษาจีนใช้คำว่า 打喷嚏 dǎ pēn tì และหากต้องการขยายคำว่า 打喷嚏 dǎ pēn tì ให้ใช้วิธีแทรกคำระหว่าง 打 กับ 喷嚏 ได้ดังตัวอย่างข้างล่างนี้

宋旺喷嚏
Sòng Wàng pēn tì.
สมหวังจาม

宋旺了一个喷嚏
Sòng Wàng le yí gè pēn tì.
สมหวังจามหนึ่งครั้ง

他张口还未及说话,就一连好几个喷嚏
Tā zhāng kǒu hái wèi jí shuō huà, jiù yì lián hǎo jǐ gè pēn tì.
เขาอ้าปากยังไม่ทันพูด ก็จามติดต่อกันหลายครั้ง

 

เรียบเรียงโดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา